Contact »
Website 1

Automatisering Zorgregistratie

Registratie direct op orde,
met minder schermtijd voor zorgverleners

De zorg staat voor een immense opgave

De kosten stijgen als nooit tevoren. Er is een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel en de vraag naar zorg is onverminderd hoog. Tegelijkertijd vraagt nieuw beleid dat zorginstellingen beter sturen én zich verantwoorden over kwaliteit, duurzaamheid en passende zorg. Dat vraagt om innovatieve oplossingen.

De zorg heeft veel te winnen bij een digitale transformatie. Door registratie, administratie en backoffice processen te automatiseren, win je tijd en geld voor daadwerkelijke zorg.

ValueCare maakt ruimte voor de zorg

We automatiseren je administratieve werk, we zorgen dat alle geleverde zorg betaald wordt en helpen je om scherp te sturen op optimale inzet van beschikbare middelen. Dat geeft je meer tijd om te doen waar je als zorginstelling goed in bent: zorg verlenen. En het scheelt 50% in de kosten.

Registratie direct op orde, met minder schermtijd voor zorgverleners


  • First time right registratie
  • 50% reductie in administratief werk voor zorgverleners
  • Correcties automatisch verwerkt
  • ROI > 200%. Gegarandeerd

Hoe werkt Automatisering Zorgregistratie van ValueCare?

Door middel van robots, interfaces met het EPD en AI tools werkt ValueCare elke dag de fouten in de registratie automatisch bij. Daarnaast worden registratie processen geautomatiseerd, zoals bijvoorbeeld het overtypen van data van één systeem naar een ander systeem, of het ondersteunen van zorgverleners bij de registratie. Dat halveert de hoeveelheid administratief werk voor zorgverleners.

ValueCare bewaakt het primaire proces met proces controles, die gebruikers tot actie aanzetten. Een voorbeeld: het signaleren van afspraken die overbodig zijn, omdat het gewenste vooronderzoek nog niet heeft plaats gevonden. Zo win je tijd en kun je dus meer patiënten helpen.

Het ValueCare portaal helpt gebruikers om fouten in de registratie snel op te lossen. Op basis van data-analyses en AI worden oplossingen voorgesteld, zodat de gebruiker makkelijk duiding kan geven. De oplossing wordt daarna geautomatiseerd afgehandeld in het EPD.

ValueCare gaat veel verder dan de gemiddelde robotbouwer, met kennis van data, de zorg en verschillende technieken om de Zorgregistratie te automatiseren.


De dienst Automatisering Zorgregistratie is een logisch vervolg op de Risicobeheersing waarmee ValueCare de registratie en declaratie van zorginstellingen controleert op wet- en regelgeving en volledigheid. Gebruikers krijgen via het ValueCare portaal dagelijks terugkoppeling over nog aan te passen registratie en declaratie, op basis van data-analyses.

Wij zijn ValueCare

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties. Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, MSB’s, organisaties in de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijn.

Binnen ons netwerk wisselen klanten actief rapportages, controles en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Het laatste nieuws

van ValueCare

Wij zijn altijd in beweging. Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen.

Stuur ons een bericht

Connect direct

Bas Stadhouders valuecare

Bas Stadhouders

+316 243 63 500
bas.stadhouders@valuecare.nl

connect via linkedin