Contact »

Data auditing

Met controles grip op risico's én acties

Werk maken van Horizontaal Toezicht?

Binnen 60 dagen volledig ingericht Control Framework!
Aan de slag »

Controles

Risico, actie en verantwoording

Onze dagelijkse controles helpen de verantwoordelijke medewerker in actie te komen en eigenaarschap te nemen voor een goede registratie en juiste acties in het proces. Je maakt heldere afspraken en geeft medewerkers zelf de regie. Daarmee ontstaat een krachtige professionele organisatie.

  1. De individuele medewerker krijgt vroeg in het proces de actie.
  2. De verantwoordelijke manager kan monitoren via een dashboard.
  3. De organisatie kan zich verantwoorden.

In de managementliteratuur wordt deze in onze ogen volstrekt logische manier van werken three lines of defence genoemd.

Control Framework

De basis voor Horizontaal Toezicht

ValueCare levert haar klanten een volledig ingericht Control Framework waarmee geautomatiseerd risico's worden bewaakt, organisaties aantoonbaar in control zijn en de basis voor Horizontaal Toezicht wordt gelegd.

We zorgen dat alle activiteiten juist, tijdig en volledig worden geregistreerd. Dit levert rechtmatige en volledige facturen. Dit zorgt óók voor goede kwaliteit van data om op te sturen.

Werk maken van Horizontaal Toezicht?

Dagelijkse controles

De voordelen op een rij

Zicht op risico's

Er wordt dagelijks een geautomatiseerde audit uitgevoerd over de data. Hierbij worden de belangrijkste risico’s op het gebied van rechtmatigheid, liquiditeit, volledigheid van facturatie, doelmatigheid en kwaliteit bewaakt.

Aantoonbaar in control

Wij zorgen dat je belangrijkste risico's dagelijks bewaakt worden. Zo kun je zorgen dat je voldoet aan wet- en regelgeving en ook andere afspraken worden nagekomen. Door certificering van de beheersmaatregelen, van het blokkadeproces en de steekproefmethodiek is de organisatie aantoonbaar in control.

Snelle start en groot netwerk

Wij garanderen een snelle start. We werken met een gestandaardiseerde en bewezen aanpak. We delen kennis en beheersmaatregelen binnen een groot netwerk en spelen samen snel in op nieuwe ontwikkelingen. Wij zorgen dat je binnen 90 dagen een control framework op je belangrijkste risico’s hebt staan.

Eigenaarschap

Wij zorgen dat de verantwoordelijke medewerker eenvoudig en vroeg in het proces zijn acties en de geldende afspraken ziet. Zo kan je eigenaarschap nemen en zorgen dat de bron op orde is. Als manager kun je monitoren en bijsturen waar nodig, ook op je proces. Zo ontstaat een krachtige en professionele organisatie met betrokkenheid van de hele organisatie en grip op belangrijke risico's.

Direct bij de bron

Wij leggen acties vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker bij de bron. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces. Lijstjes en herstel achteraf wordt voorkomen.

Aan de slag met dagelijkse controles?

Resultaat binnen 90 dagen

Actueel inzicht

ValueCare richt een effectief Control Framework in én geeft een actueel inzicht in benodigde acties om in control te zijn. De beheersmaatregelen worden breed in de organisatie uitgerold en de risicobewaking wordt verder uitgebreid. Jouw organisatie kan hierbij gebruik maken van controles vanuit het netwerk. ValueCare zorgt voor de aansluiting op geldende wet- en regelgeving.

Onze aanpak

1. Samenstellen stuur- en projectgroep
2.
Bepalen belangrijkste risico's
3.
Ontsluiten van data en inrichten van het model
4.
Inrichten van het portaal met de organisatiestructuur
5.
Bouwen en testen van een eerste set controles
6.
Pilot met eerste medewerkers

Zutphen
“De dagelijkse controles geven je als tweede lijn inzicht in de uitkomsten van processen. De cijfers geven je stuurinformatie om met de eerste lijn het proces in te duiken en helpt je om de processen zo nodig te verbeteren en dus de risico's beter te beheersen. De derde lijn toetst of dit op de juiste wijze wordt gedaan.” Rob te Brake, Directeur Financiën Gelre Ziekenhuis

Meest gestelde vragen

over dagelijkse controles

Wij zien dat veel instellingen worstelen met dezelfde vragen. Oók als het gaat over de aanschaf van software om risico’s te beheersen en prestaties te verbeteren.

Wij helpen je graag. Daarom hebben we hier de vragen op een rij gezet die we in de praktijk geregeld tegen komen. En staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe snel kan ValueCare ons ondersteunen?

Dat kan snel, ValueCare heeft ervaring met veel systemen in de sector en hanteert een gestandaardiseerde methodiek. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen en u effectief kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het Zelfonderzoek/Handreiking.

Is mijn data veilig conform AVG?

ValueCare hecht veel waarde aan de veiligheid van uw data. De data blijft bij u in de organisatie en voor de verwerking hanteren wij strakke (gecertificeerde) procedures. Die laten wij ook ieder jaar toetsen. Wij zijn al meer dan 8 jaar ISO27001/NEN7510 gecertificeerd en sluiten met alle zorgorganisaties een verwerkersovereenkomst (conform de standaard).

Steunt de accountant op de beheersmaatregelen?

De werking van het risico-control framework en de beheersmaatregelen van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants en recent is de ISAE3402 verklaring afgegeven. Naast dat het zekerheid biedt over de kwaliteit en effectiviteit van het framework is het een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht. Voor het zelfonderzoek en de handreiking vindt er daarnaast een centrale audit bij ons op kantoor plaats.

Is dit een opstap naar Horizontaal Toezicht?

Wij kunnen ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat we de beheersmaatregelen inrichten en zorgen dat u als organisatie eerst zelf in control kan komen. U kunt over voorgaande jaren verantwoorden en tegelijk zorgen dat u dagelijks in control komt en zo een getrapte en gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht maakt.

Wat levert het netwerk op?

Veel instellingen hebben dezelfde risico's, wij delen dan ook kennis, beheersmaatregelen en rapportages. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden en zorgen we dat snel en effectief ontwikkeld wordt.

Horizontaal Toezicht

Vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Horizontaal Toezicht gaat ook over onderbouwd vertrouwen én betrokkenheid vanuit de organisatie. En daar hebben wij een stevige én gecertificeerde aanpak voor.

Voordelen Horizontaal Toezicht

met ValueCare

Betrokkenheid organisatie

Risico’s worden bewaakt met betrokkenheid van alle lagen: de verantwoordelijke medewerker krijgt de actie, de manager kan monitoren en de organisatie kan zich verantwoorden.

Direct bij de bron

Beheersing komt vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker te liggen in plaats van achteraf. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces.

Aantoonbaar in control

Door certificering van de beheersmaatregelen, steekproefmethodiek en het blokkadeproces is de organisatie aantoonbaar in control.

Snelle start en groot netwerk

Door onze uitgebreide ervaring met koplopers uit alle markten kunnen we zorgen voor een snelle en gecontroleerde start. We delen kennis tussen de organisaties en spelen samen snel in op nieuwe ontwikkelingen.

Aan de slag met Horizontaal Toezicht?

Zorg voor een stevige basis!

Stap voor stap

De eerste ziekenhuizen en GGZ instellingen zijn over naar verantwoording via Horizontaal Toezicht. Steeds meer zorgaanbieders zullen de komende jaren volgen. Zorgaanbieders kunnen zich voorbereiden op deze overgang. Door een aantal eenvoudige stappen te zetten kan ook uw organisatie de beweging naar Horizontaal Toezicht maken.

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om onderbouwd vertrouwen. Dat betekent dat er een fundament moet zijn waarop dat vertrouwen gegeven kan worden. ValueCare ondersteunt organisaties bij het bouwen van dat fundament en het borgen dat alleen correcte facturen en daarmee rechtmatige zorg gedeclareerd wordt.

Aanpak

1. Breng grootste omzetstromen en risico's in beeld
2.
Bepaal de hoog- en middenrisico's
3.
Inrichten beheersmaatregelen (controles en steekpoeven)
4.
Inrichten blokkade voor facturatie
5.
Aantonen en certificeren van werking
6.
Gecontroleerde overgang naar HT (dashboard HT)
7.
Deel resultaten met verzekeraar
8.
Sturing op proces, verbeteren aan voorkant

Onze dienst is ISAE 3402 gecertificeerd en daarmee ben je aantoonbaar in control voor Horizontaal Toezicht en het jaarrekeningtraject.

Untitled 3
“Wij factureren nu in het Horizontaal Toezicht 100% goed. Wij zijn hier erg trots op.” Arent van der Heide, directeur financiën en informatie GGZ Delfland

Meest gestelde vragen

Horizontaal Toezicht

Wij zien dat veel instellingen worstelen met dezelfde vragen. Oók als het gaat over de aanschaf van software om risico’s te beheersen en prestaties te verbeteren.

Wij helpen je graag. Daarom hebben we hier de vragen op een rij gezet die we in de praktijk geregeld tegen komen. En staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Is jullie methodiek gecertificeerd?

De werking van het risico-control framework en de beheersmaatregelen voor Horizontaal Toezicht van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants en recent is de ISAE3402 type II verklaring afgegeven. Naast dat het zekerheid biedt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het framework is het een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht.

Waarvoor geldt de certificering?

De certificering is een type-II certificering, het controle framework en de beheersmaatregelen zijn aantoonbaar (gecertificeerd) betrouwbaar in opzet-, bestaan én werking.

Wat betekent de overgang naar Horizontaal Toezicht voor mijn liquiditeit?

Wij kunnen ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht zodat u liquiditeit op orde blijft. Dit betekent dat we de beheersmaatregelen inrichten en zorgen dat u als organisatie eerst zelf in control kan komen. Via het dashboard Horizontaal Toezicht heeft u zelf al goed zicht op de impact bij een overgang. Deze kunnen we vervolgens gefaseerd en gecontroleerd ingang zetten.

Hoe snel kan ValueCare ondersteunen bij de opzet van een controlframework?

ValueCare kan samen met u in 2-3 maanden een HT-control framework opzetten, waarmee u de hoog- en middenrisico’s op 3 lines of defence bewaakt en daarmee ook direct uw organisatie betrekt bij de beheersing van risico’s.

Hoe kan ik zorgen voor betrokkenheid van mijn organisatie bij HT?

Door de aanpak die wij hanteren wordt de verantwoordelijke medewerker (bij de bron) ondersteunt om correct te registreren (inclusief active learning), de manager om dit te monitoren en de organisatie om dit te verantwoorden. Via een stuur- en projectgroep wordt de werking gemonitord.

Nieuws

Horizontaal Toezicht

Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen Horizontaal Toezicht.

Hoogwaardige dashboards

Alles in één oogopslag

Onze rapportages leveren een altijd actueel inzicht in benodigde acties om in control te zijn en zijn gebaseerd op onze state-of-the-art zoektechnologie.

AG008_VC_Ebbing

ValueCare netwerk

Samen weten we meer

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten contoles, rapportages, kennis en ervaring met elkaar uit. Op deze manier lopen al onze klanten altijd voorop en worden inspanning en kosten ook met elkaar gedeeld.

Ons netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 zorginstellingen, gemeenten en profit organisaties.

HMC
Meriant
Gelderse Vallei
GGZ Breburg
Logo

Stuur ons een bericht

Connect direct

Claudia

Claudia Keijzers

+316 107 08 265
claudia.keijzers@valuecare.nl
connect via linkedin

Esther

Esther Wiersma

+316 341 86 571
esther.wiersma@valuecare.nl
connect via linkedin

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 635 15
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin

Annelien

Annelien Gijzen

+316 454 12 403
annelien.gijzen@valuecare.nl
connect via linkedin