ValueCare voor uw organisatie

ValueCare voor uw organisatie

Integrale Risicobeheersing en BI as a Service

Integrale Risicobeheersing en BI as a Service

ValueCare richt een effectief beheers- en sturingsmodel in en
geeft dagelijks inzicht in prestaties en benodigde acties om in
control te zijn. Dit doen we door vanuit ons klantnetwerk een
bibliotheek aan rapportages en controles direct beschikbaar
te stellen. Deze zijn actueel en eenvoudig toegankelijk voor
alle lagen in uw organisatie.

ValueCare richt een effectief beheers- en sturingsmodel in en
geeft dagelijks inzicht in prestaties en benodigde acties om in
control te zijn. Dit doen we door vanuit ons klantnetwerk een
bibliotheek aan rapportages en controles direct beschikbaar
te stellen. Deze zijn actueel en eenvoudig toegankelijk voor
alle lagen in uw organisatie.

Integrale Risicobeheersing

ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt, zijn organisaties aantoonbaar in control en wordt de basis voor Horizontaal Toezicht gelegd. We doen dit op 3-levels of defence, de verantwoordelijke medewerker krijgt vroeg in het proces de actie, de manager kan monitoren via een dashboard en de organisatie kan zich verantwoorden.

BI as a Service

Veel organisaties worstelen met het effectief inrichten van hun BI. ValueCare ondersteunt haar klanten met het inrichten van een effectief sturingsmodel, en maakt prestaties inzichtelijk op verschillende lagen in de organisatie. Managers en medewerkers kunnen in één oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante rapportages om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

Uit te breiden met specifieke ondersteuning voor 

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we graag met u delen.

Meer

Zelfonderzoek / Handreiking

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de Handreiking. We helpen instellingen om deze verantwoording efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op navolgbare wijze uit te voeren. Daarbij bouwt u meteen aan een stevige basis voor Horizontaal Toezicht.

Meer

Productiemonitor

ValueCare ondersteunt organisaties om zicht te houden op hun productie, opbrengsten en kosten door deze te monitoren en voorspellen. Het ValueCare portaal geeft dagelijks de meest recente inzichten op het gebied van de gerealiseerde productie, de prognose van de productie voor het (schadelast) jaar en de verwachte onder/overproductie zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Meer

Normenkaderzorg

ValueCare neemt een belangrijke zorg uit handen door de volledige wet- en regelgeving, wijzigingen en andere geldende afspraken te vertalen naar uniforme, programmeerbare normen. Op www.normenkaderzorg.nl beschrijven en beheren wij deze normen.

Meer

Neem direct contact op

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht