Eerste Zelfonderzoek 2016 door GGZ Delfland succesvol ingeleverd!

Afgelopen week heeft GGZ Delfland in samenwerking met ValueCare het zelfonderzoek van 2016 succesvol afgerond en ingeleverd bij hun representerende zorgverzekeraar. Met het zelfonderzoek kan GGZ Delfland de boeken voor het jaar 2016 eindelijk sluiten. Niet dat het heel spannend is, GGZ Delfland heeft alles goed op orde en nauwelijks financiële impact. Het achteraf verantwoorden kost vooral veel inspanning, tijd en capaciteit. GGZ Delfland is al jaren actief om dagelijkse te zorgen dat wet- en regelgeving goed opgevolgd wordt. Dit is een integraal onderdeel van hun beleid en bedrijfscultuur.

 

“De zorg die wij leveren moet kwalitatief goed, rechtmatig en doelmatig zijn en met gepast gebruik, daar werken wij als organisatie continue hard aan.”

                                                                                                                 Arent van der Heide – GGZ Delfland

 

Tijd voor GGZ Delfland om in 2018 de overgang naar Horizontaal Toezicht te maken. Hiermee hoeft zij zich niet meer achteraf te verantwoorden via het zelfonderzoek, maar wordt dit aantoonbaar vanuit hun dagelijkse proces gedaan.

GGZ Delfland en ValueCare werken vanuit de risicomatrix aan beheersmaatregelen, een dashboard horizontaal toezicht, blokkade voor facturatie en geautomatiseerde maandelijkse steekproeven incl de certificering van dit geheel.

Nu eerst even het succes vieren van de inspanning van iedereen aan de tijdige en succesvolle inlevering van het zelfonderzoek! Ook de andere GGZ instellingen die ValueCare ondersteunt zullen komende week hun verantwoordingen tijdig inleveren.

Leave a Reply