Contact »

De administratieve lastendruk in jouw GHZ-instelling verlagen?

Maak slim gebruik van jouw data!

GHZ-instellingen willen steeds scherper sturen op de volle omvang van hun (zorg)processen. Dit komt door een toenemende druk op kosten, kwaliteit en steeds strengere verantwoordingseisen. Door slim gebruik te maken van de eigen data, wordt scherp sturen steeds eenvoudiger.

Hoe maak je slim gebruik van data?

Veel systemen en nog meer data

De hoeveelheid data en systemen neemt toe in GHZ-instellingen en maatschappelijke ontwikkelingen vragen in toenemende mate om effectieve inzet van data en slimme digitale oplossingen. 

Het verzamelen, controleren, en analyseren van deze data is echter nog steeds tijdrovend en inefficiënt. De vraag hoe al deze data slim en succesvol in te zetten, breed te gebruiken, en tegelijkertijd de administratieve lastendruk te verlagen houdt veel instellingen bezig.

Krijg grip op risico's!

Eén platform voor acties en sturing

ValueCare levert een onderscheidend en innovatieve zoektechnologie met Data Auditing en Business Intelligence. Deze oplossingen hebben we samen met ons netwerk van GHZ-instellingen ontwikkeld.

Door samen te werken hoeft niemand opnieuw het wiel uit te vinden. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring. Zo komen we samen verder.

Data Auditing

een ROI van meer dan 100%

Wij garanderen met de inzet van SearchData met Data Auditing een ROI van meer dan 100%. Dankzij dagelijkse controles worden medewerkers geactiveerd om zélf een correcte en volledige registratie te voeren. 

Op deze manier hoeven controle- of signaallijsten niet meer achteraf handmatig samengesteld te worden. Bovendien wordt zo alle productie die de organisatie levert (tijdig) betaald en het compliance proces naar een hoger niveau getild. Jouw GHZ-instelling is altijd aantoonbaar in-control.

Business Intelligence

Empower people

Wij verzekeren dat je met SearchData met Business Intelligence een oplossing in huis haalt die snel en gemakkelijk inzichten levert. Elke medewerker krijgt toegang tot een eigen rol gebaseerde prestatiekaart waarmee hij of zij kan sturen op het verbeteren van zijn of haar prestaties.

Ook biedt de razendsnelle Zoektechnologie (vergelijkbaar met Google, Funda &BOL) medewerkers in staat om zelf informatie te vinden die zij nodig hebben. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot de data waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Data Auditing

Weten wat je moet doen

  • Gegarandeerde business case (> 100% ROI)
  • Alle geleverde productie betaald
  • Gerichte toewijzing aan verantwoordelijk medewerkers
  • Stoppen met handmatige controles achteraf
  • Aantoonbaar in-control

Business Intelligence

Weten waar je op moet sturen

  • Eenvoudig en intuïtief
  • Actueel inzicht in productieafspraken vs. realisatie
  • Geen licentiekosten
  • Rol gebaseerde prestatiekaarten

ValueCare netwerk

Share knowledge

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten actief kennis en ervaringen met elkaar uit. Zo kan jouw GHZ-instelling direct profiteren en gebruik maken van alle controles en rapportages die zijn ontwikkeld door andere GHZ-instellingen. 

Alliade
Visio
Rivas
Kwadrant Groep
Talant

Webinar: De wijkverpleging van morgen

Kijk nu de opname terug
Kijk terug »

Interesse in een demo?

Connect direct

Annelien

Annelien Gijzen

+316 454 12 403
annelien.gijzen@valuecare.nl
connect via linkedin

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 63 515
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin

Marlon van Eerdt

Marlon van Eerdt 

+316 514 65 202
marlon.van.eerdt@valuecare.nl
connect via linkedin