ValueCare voor de Gehandicaptenzorg

Van voorspelbare omgeving met stabiele spelregels en omzet,
naar toenemende complexiteit en verantwoordingsdruk

De ontwikkelingen in de markt vereisen op effectieve wijze
te borgen dat geleverde zorg op ieder moment aantoonbaar
rechtmatig, volledig én doelmatig is verstrekt en dat er aan
(interne) doelen en kwaliteitseisen is voldaan.

Onze oplossingen

Integrale Risicobeheersing

ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control Framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt, zijn organisaties aantoonbaar in control en wordt de basis voor Horizontaal Toezicht gelegd. We doen dit op 3-levels of defence. De verantwoordelijke medewerker krijgt vroeg in het proces de actie, de manager kan monitoren via een dashboard en de organisatie kan zich verantwoorden.

BI as a Service

Veel organisaties worstelen met het effectief inrichten van hun BI. ValueCare ondersteunt haar klanten met het inrichten van een effectief sturingsmodel, en maakt prestaties inzichtelijk op verschillende lagen in de organisatie. Managers en medewerkers kunnen in één oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante rapportages om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

Samenwerken met ValueCare

Resultaten worden bereikt

ValueCare levert resultaat. We zijn pas tevreden als de risico’s daadwerkelijk beheerst worden en de organisatie kan sturen op haar doelen en KPI’s. Binnen de ‘Proof of Concept fase’ levert ValueCare dan ook al een duidelijk zichtbaar resultaat voor uw organisatie.

‘Three levels of defence’

De dienstverlening van ValueCare richt zich op alle lagen van de organisatie. De verschillende lagen worden verbonden door een volledig en effectief besturingsmodel in te richten.

Klanten lopen altijd voorop

ValueCare ontwikkelt continu nieuwe controles en rapportages. Deze worden allemaal toegevoegd aan een bibliotheek die voor iedere klant beschikbaar is. Zo zijn onze klanten altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn controles gelijk aan de geldende wet- en regelgeving.

Snel opstarten

In 2 tot 3 maanden wordt het risicomanagementsysteem ingericht. Hiermee wordt de basis gelegd voor dagelijkse integrale risicobeheersing en effectieve sturing. Tijdens die 2 tot 3 maanden worden de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en omgezet in concrete beheersmaatregelen en acties voor de verantwoordelijke medewerkers. Daarnaast worden de rapportages om doelen te monitoren toegankelijk gemaakt voor de organisatie.

Vaste contactpersonen

ValueCare hecht veel waarde een goede relatie met klanten. Daarom hebben we korte lijnen en is een consultant aanspreekpunt en wekelijks op locatie om te zorgen dat de beheersmaatregelen werken en effectief zijn. De data-specialist en consultant van ValueCare werken samen om de vraagstukken van de klant om te zetten in acties.

Altijd veilig

De data die dagelijks gecontroleerd worden, bevatten privacy gevoelige gegevens. ValueCare legt daarom veel nadruk op de veiligheid van de data en daarom verlaat de data de organisatie niet. Daarnaast is ValueCare ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Ook werkt ValueCare volgens de AVG en sluiten we een verwerkersovereenkomst af.

Wij spreken uw taal

ValueCare is meer dan 11 jaar marktleider op het gebied van risicobeheersing en prestatieverbetering in de zorg. Dit betekent dat wij het speelveld en de vraagstukken kennen en de data begrijpen.

Onze klanten

Neem direct contact op

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Annelien Gijzen

06 454 12 403
 annelien.gijzen@valuecare.nl