Contact »

Grip krijgen op rechtmatigheid in
Gemeenten?

De druk op het aantonen van rechtmatigheid neemt toe.

Gemeenten hebben te maken met een diversiteit aan werkprocessen, domeinen, wettelijke kaders en daaruit voortvloeiende (financiële) risico’s. Bij deze processen en bijbehorende registratie zijn vele medewerkers betrokken verspreid over meerdere locaties en organisatie-eenheden.

Het is voor gemeenten ingewikkeld en tijdrovend om de rechtmatigheid vroeg in het proces te borgen en de bijkomende risico’s te beheersen. Gemeenten zijn op zoek naar manieren om grip te krijgen op deze processen en verantwoordelijke medewerkers te activeren.

Krijg grip op risico's en verbeter prestaties!

Het ValueCare platform biedt twee oplossingen waarmee gemeenten meer grip krijgen op risico's en de grondslag van rechtmatigheid kunnen leggen:

Daily auditing voor gemeenten

Daily Auditing verzekert van een effectieve ondersteuning op de 3-lines of defence. Dagelijkse controles activeren medewerkers om zelf een correcte en volledige registratie te voeren en is de gemeente aantoonbaar in-control.

Controle- of signaallijsten hoeven niet meer achteraf handmatig samengesteld te worden en de beheersmaatregelen worden geautomatiseerd in het proces geborgd. Hiermee is jouw gemeente klaar voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021. Meer weten over hoe onze ondersteuning bij rechtmatigheidsverantwoording werkt?

Rechtmatigheidsverantwoording»

Business Intelligence voor gemeenten

Business Intelligence van ValueCare levert een integrale oplossing waarmee je effectief kan sturen op uitkomsten van ingezet beleid. Voor ieder gemeentelijk domein zijn prestatiekaarten beschikbaar waarmee direct zicht is op alle verschillende processen (financiën, personeel, productie, kwaliteit). Hiermee is een gemeente bijvoorbeeld uitstekend in staat grip te krijgen en te houden op de uitgaven in het Sociaal domein.

Ook biedt de razendsnelle zoektechnologie (vergelijkbaar met Google, Funda & BOL) medewerkers in staat om zelf informatie te vinden die zij nodig hebben.

Data Auditing

Weten wat je moet doen

Geautomatiseerde controles
  • Dagelijks in control
  • Gerichte toewijzing aan verantwoordelijke medewerkers (3-lines of defence)
  • Uitgaven aantoonbaar rechtmatig
  • Stoppen met handmatige controles achteraf
  • Gegarandeerde meerwaarde

Business Intelligence

Weten waar je op moet sturen

Rapportages
  • Inzicht in en sturen op uitkomsten beleid
  • Domein gebaseerde prestatiekaarten
  • Grip op uitputting budgetten en uitgaven
  • Eenvoudig en intuïtief
  • Geen licentiekosten

Over ValueCare

Share knowledge, empower people

ValueCare is marktleider op gebied van risicobeheersing en business intelligence in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties.

We leveren een uitgebreide set van meer dan 1000 controles en 120.000 rapportages, die ontwikkeld zijn in samenwerking met ons netwerk. De uitwerking van de beheersmaatregelen en normen is openbaar toegankelijk via normenkaderzorg.nl en normenkadergemeente.nl.

100+ organisaties
80 deskundige BI’ers en consultants
De beste open source technologie
Sterk inhoudelijke kennis

Meest gestelde vragen

Gemeenten

Wij snappen de uitdagingen waar jij voor staat als geen ander. We geven graag antwoord op de vragen die je hebt. Staat je vraag er niet tussen? Stel 'm gerust!

Hoe verhoudt ValueCare zich tot Common Ground?

ValueCare sluit heel goed aan op de uitgangspunten van Common Ground bij gemeenten voor een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Bij ValueCare is de data losgekoppeld van de applicatie en de data worden direct vanuit de bron ontsloten, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Ook werkt ValueCare sterk vanuit een netwerkgedachte: toepassingen die voor een gemeente worden ontwikkeld, komen ook direct beschikbaar voor de andere gemeenten in het ValueCare netwerk. Zo maken we gebruik van elkaars kracht en vindt niet iedere gemeente opnieuw het wiel uit.

Ondersteunt ValueCare zaakgericht werken?

ValueCare werkt direct vanuit de gegevensbronnen en sluit daardoor naadloos aan op (de invoering van) zaakgericht werken. Zowel Data Auditing als Business Intelligence van ValueCare worden ingezet om in control te blijven te sturen op zaakgericht werken.

Welke bronsystemen ontsluit ValueCare?

We ontsluiten een groot aantal bronsystemen in de gemeentesector (en kunnen alle systemen ontsluiten). De data zetten we om naar ons generieke datamodel voor de Gemeenten. Een aantal veel gebruikte systemen die we ontsluiten zijn bijvoorbeeld GWS suites, Stipter, Coda, en Corsa.

Hoe zorgen jullie ervoor dat onze data veilig is?

Dit is uiteraard een cruciale voorwaarde voor ons en wordt gewaarborgd door onze ISO27001-NEN7510 certificering. Verder sluiten we een verwerkersovereenkomst af met onze klanten op basis van een door de zorg opgezette standaard (BOZ-verwerkersovereenkomst).

Wij hebben bij onze organisatie nog een enorme cultuuromslag te maken naar eigen verantwoordelijkheid en we vragen ons af of wij wel klaar zijn voor een dienst als die van ValueCare?

Er zijn verschillende manieren om te starten met ValueCare en je kan klein beginnen. We merken juist dat de gewenste cultuuromslag hand in hand gaat met de inzet van onze diensten. Mensen hebben tenslotte wel de middelen nodig om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor o.a. de registratie en sturing op resultaten.

ValueCare netwerk

Samen weten we meer!

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten actief rapportages, actielijsten en kennis met elkaar uit. Zo lopen onze klanten voorop en worden inspanningen en kosten gedeeld.

Zo zorgen we ervoor dat onze klanten altijd voorop lopen en kunnen we inspanningen en kosten slim met elkaar delen. Niemand wil het hetzelfde wiel twee keer uitvinden, toch?

Sluit je aan! »

Iris Sips
"De dienstverlening en innovatieve tooling van ValueCare geeft ons inzicht in risico’s op het sociaal domein en helpt ons om meer in control te komen. Door de actiegerichte tooling werken medewerkers en management continu aan het verbeteren van de kwaliteit en rechtmatigheid binnen onze organisatie." Iris Sips-Weck, Directeur Bewonerszaken - Gemeente Nissewaard

WMO/​​jeugd­zorg: be­taal­baar en toe­gan­ke­lijk

Webinar gemist? Kijk nu terug
Terugkijken »

Laatste nieuws

uit ons netwerk

Wij zitten net als de organisaties en instellingen in ons netwerk nooit stil. Daarom houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vrijblijvende demo aanvragen?

Connect direct

Annelien

Annelien Gijzen

+316 454 12 403
annelien.gijzen@valuecare.nl
connect via linkedin

Arjan van zaltbommel

Arjan van Zaltbommel

+316 270 727 80
arjan.van.zaltbommel@valuecare.nl
connect via linkedin