Contact »

Handreiking en zelfonderzoek

De opstap naar Horizontaal Toezicht

Snelle en effectieve ondersteuning. ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de Handreiking Ziekenhuizen. We helpen instellingen om deze verantwoording efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op navolgbare wijze uit te voeren. Daarbij bouwen we meteen aan een stevige basis voor Horizontaal Toezicht.

Stevige basis

Voordelen op een rij

ValueCare ondersteunt veel zorginstellingen succesvol bij de verantwoording via Zelfonderzoek en Handreiking uit te voeren. Door een gestandaardiseerde methodiek, een goede audittrail, kennisdeling binnen het netwerk en een combinatie van data- en inhoudelijke kennis ondersteunt ValueCare de organisaties om efficiënt en effectief het onderzoek uit te voeren en waar nodig de goede discussie te voeren. 

Bij Handreiking en Zelfonderzoek verantwoorden instellingen zich over voorgaande jaren. ValueCare helpt ook om de controle in het dagelijks proces te doen, zodat verantwoording achteraf niet meer nodig is. Lees meer over Horizontaal Toezicht.

Voordelen Handreiking en Zelfonderzoek

met ValueCare

Snelle start

We kunnen je snel ondersteunen. Door onze ervaring en beproefde methode kunnen we snel in actie komen en binnen enkele weken de eerste resultaten opleveren.

Stap naar Horizontaal Toezicht

Onze aanpak bij het zelfonderzoek en de handreiking legt een eerste basis voor Horizontaal Toezicht. De beheersmaatregelen kunnen ingezet worden om van verantwoording achteraf naar controle aan de voorkant te komen. Lees hierover meer bij Horizontaal Toezicht.

Auditproof

Onze methodiek is auditproof. We ondersteunen succesvol veel zorginstellingen bij de verantwoording en hanteren een gestandaardiseerde aanpak. Onze dienstverlening is ISAE3402 gecertificeerd.

Kennisdeling in groot netwerk

We delen kennis met en tussen instellingen. Over beheersmaatregelen, de verantwoording én over de toepassing en inbedding in de organisatie.

Zó word jij HT ready

in 90 dagen!

Ruime praktijkervaring

Wij hanteren een beproefde methode die we bij een groot aantal zorginstellingen succesvol hebben uitgevoerd. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Aanpak

1. Een audit-proof methodiek voor Zelfonderzoek en Handreiking
2. Aansluiting van data
3. Uitvoeren van gecertificeerde data-analyses
4. Uitvoeren van geautomatiseerde steekproeftrekking
5. Bepaling van financiële impact met ontdubbeling
6. Opzet verantwoordingsrapportage
7.
Klantbijeenkomsten waar we afstemmen met ons netwerk
8. Audit door ‘big four’ accountants bij ons op kantoor
9. Afstemming met accountant/verzekeraars
10. opstap naar Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht in de praktijk

Gelre ziekenhuizen

In deze video legt Gelre ziekenhuizen uit waarom Horizontaal Toezicht zo belangrijk voor hen is en hoe ValueCare Daily Auditing daarin ondersteunt. Dit doen zij samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis die daarbij het perspectief van de zorgverzekeraars toelicht.

Meest gestelde vragen

over Handreiking en zelfonderzoek

Wij zien dat veel instellingen worstelen met dezelfde vragen. Oók als het gaat over de aanschaf van software om risico’s te beheersen en prestaties te verbeteren.

Wij helpen je graag. Daarom hebben we hier de vragen op een rij gezet die we in de praktijk geregeld tegen komen. En staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Header 04
Hoe snel kan ValueCare ons ondersteunen?

Dat kan snel, ValueCare heeft ervaring met veel systemen in de sector en hanteert een gestandaardiseerde methodiek. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen en u effectief kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het Zelfonderzoek/Handreiking.

Is mijn data veilig en voldoet ValueCare aan de AVG?

ValueCare hecht veel waarde aan de veiligheid van uw data. De data blijft bij u in de organisatie en voor de verwerking hanteren wij strakke (gecertificeerde) procedures. Die laten wij ook ieder jaar toetsen. Wij zijn al meer dan 8 jaar ISO27001/NEN7510 gecertificeerd en sluiten met alle zorgorganisaties een verwerkersovereenkomst (conform de standaard).

Is jullie methodiek gecertificeerd?

De werking van het risico-control framework en de beheersmaatregelen van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants en recent is de ISAE3402 verklaring afgegeven. Naast dat het zekerheid biedt over de kwaliteit en effectiviteit van het framework is het een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht. Voor het zelfonderzoek en de handreiking vindt er daarnaast een centrale audit bij ons op kantoor plaats.

Kan ik hiermee een opstap maken naar Horizontaal Toezicht?

Wij kunnen ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat we de beheersmaatregelen inrichten en zorgen dat u als organisatie eerst zelf in control kan komen. U kunt over voorgaande jaren verantwoorden en tegelijk zorgen dat u dagelijks in control komt en zo een getrapte en gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht maakt.

Ons netwerk

Samen weten we meer

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten controles, rapportages, kennis en ervaring met elkaar uit. Op deze manier lopen al onze klanten altijd voorop en worden inspanning en kosten ook met elkaar gedeeld.

Ons netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 zorginstellingen, gemeenten en profit organisaties.

Logo
Logo
Logo
Logo

Stuur ons een bericht!

Connect direct

Claudia

Claudia Keijzers

+316 107 08 265
claudia.keijzers@valuecare.nl
connect via linkedin

Esther

Esther Wiersma

+316 341 86 571
esther.wiersma@valuecare.nl
connect via linkedin