Handreiking en Zelfonderzoek

Handreiking en Zelfonderzoek

Snelle en effectieve ondersteuning

Snelle en effectieve ondersteuning

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en
ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de
Handreiking Ziekenhuizen. We helpen instellingen om deze
verantwoording efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op
navolgbare wijze uit te voeren. Daarbij bouwen we meteen aan
een stevige basis voor Horizontaal Toezicht.

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en
ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de
Handreiking Ziekenhuizen. We helpen instellingen om deze
verantwoording efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op
navolgbare wijze uit te voeren. Daarbij bouwen we meteen aan
een stevige basis voor Horizontaal Toezicht.

 

Binnenkort meer informatie

 

Contact