Contact »

Horizontaal Toezicht

Integrale risicobeheersing

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Horizontaal Toezicht in de zorg

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Horizontaal Toezicht gaat ook over onderbouwd vertrouwen én betrokkenheid vanuit de organisatie. En daar hebben wij een stevige én gecertificeerde aanpak voor.

Voordelen Horizontaal Toezicht

met ValueCare

Betrokkenheid organisatie

We zorgen voor betrokkenheid van de hele organisatie. De verantwoordelijke medewerker krijgt eigenaarschap over correcte registratie en wordt daarbij ook ondersteund. Ook de andere lijnen worden via dashboards van de juiste informatie voorzien om waar nodig actie te ondernemen om de rechtmatigheid van declaraties te borgen.

Direct bij de bron

Beheersing komt vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker te liggen in plaats van achteraf. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces.

Aantoonbaar in control

Door certificering van de beheersmaatregelen, van het blokkadeproces en de steekproefmethodiek is de organisatie aantoonbaar in control.

Snelle start en groot netwerk

Door onze uitgebreide ervaring met koplopers uit alle markten kunnen we zorgen voor een snelle en gecontroleerde start. We delen kennis tussen de organisaties en spelen samen snel in op nieuwe ontwikkelingen.

Aan de slag met Horizontaal Toezicht?

Zorg voor een stevige basis!

Stap voor stap

De eerste ziekenhuizen en GGZ instellingen zijn over naar verantwoording via Horizontaal Toezicht. Steeds meer zorgaanbieders zullen de komende jaren volgen. Zorgaanbieders kunnen zich voorbereiden op deze overgang. Door een aantal eenvoudige stappen te zetten kan ook uw organisatie de beweging naar Horizontaal Toezicht maken.

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om onderbouwd vertrouwen. Dat betekent dat er een fundament moet zijn waarop dat vertrouwen gegeven kan worden. ValueCare ondersteunt organisaties bij het bouwen van dat fundament en het borgen dat alleen correcte facturen en daarmee rechtmatige zorg gedeclareerd wordt.

Aanpak

1. Breng grootste omzetstromen en risico's in beeld
2.
Bepaal de hoog- en middenrisico's
3.
Inrichten beheersmaatregelen (controles en steekpoeven)
4.
Inrichten blokkade voor facturatie
5.
Aantonen en certificeren van werking
6.
Gecontroleerde overgang naar HT (dashboard HT)
7.
Deel resultaten met verzekeraar
8.
Sturing op proces, verbeteren aan voorkant

Onze dienst is ISAE 3402 gecertificeerd en daarmee ben je aantoonbaar in control voor Horizontaal Toezicht en het jaarrekeningtraject.

Hoogwaardige dashboards

Alles in één oogopslag

Onze dashboards leveren een altijd actueel inzicht in benodigde acties om in control te zijn en zijn gebaseerd op onze state-of-the-art zoektechnologie.

VC Hor Toe

Horizontaal Toezicht in de praktijk

ValueCare ondersteunt zorgorganisaties om gecontroleerd over te gaan naar Horizontaal Toezicht. Belangrijk onderdeel daarvan is dat geautomatiseerde beheersmaatregelen worden ingezet en het bewustzijn en beheersen van risico’s door medewerkers in de organisatie vroeg in het proces. Zo krijg je de basis op orde en kun je een gecontroleerde overgang naar HT maken. Stap voor stap. Met grip op je omzet. 

  • Meer over het waarom en de de transitie van HT lees je in dit blog van GGZ Delfland directeur Arent van der Heide. 
  • Wil je zien hoe HT in de praktijk werkt? Bekijk dan het filmpje.

Meest gestelde vragen

Horizontaal Toezicht

Wij zien dat veel instellingen worstelen met dezelfde vragen. Oók als het gaat over de aanschaf van software om risico’s te beheersen en prestaties te verbeteren.

Wij helpen je graag. Daarom hebben we hier de vragen op een rij gezet die we in de praktijk geregeld tegen komen. En staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Header 06
Is jullie methodiek gecertificeerd?

De werking van het risico-control framework en de beheersmaatregelen voor Horizontaal Toezicht van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants en recent is de ISAE3402 type II verklaring afgegeven. Naast dat het zekerheid biedt over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het framework is het een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht.

Waarvoor geldt de certificering?

De certificering is een type-II certificering, het controle framework en de beheersmaatregelen zijn aantoonbaar (gecertificeerd) betrouwbaar in opzet-, bestaan én werking.

Wat betekent de overgang naar Horizontaal Toezicht voor mijn liquiditeit?

Wij kunnen ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht zodat u liquiditeit op orde blijft. Dit betekent dat we de beheersmaatregelen inrichten en zorgen dat u als organisatie eerst zelf in control kan komen. Via het dashboard Horizontaal Toezicht heeft u zelf al goed zicht op de impact bij een overgang Deze kunnen we vervolgens gefaseerd en gecontroleerd ingang zetten.

Hoe snel kan ValueCare ondersteunen bij de opzet van een controlframework?

ValueCare kan samen met u in 2-3 maanden een HT-control framework opzetten, waarmee u de hoog- en middenrisico’s op 3 lines of defence bewaakt en daarmee ook direct uw organisatie betrekt bij de beheersing van risico’s.

Hoe kan ik zorgen voor betrokkenheid van mijn organisatie bij HT?

Door de aanpak die wij hanteren wordt de verantwoordelijke medewerker (bij de bron) ondersteunt om correct te registreren (inclusief active learning), de manager om dit te monitoren en de organisatie om dit te verantwoorden. Via een stuur- en projectgroep wordt de werking gemonitord.

ValueCare netwerk

Samen weten we meer

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten controles, rapportages, kennis en ervaring met elkaar uit. Op deze manier lopen al onze klanten altijd voorop en worden inspanning en kosten ook met elkaar gedeeld.

Ons netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 zorginstellingen, gemeenten en profit organisaties.

Logo
Logo
Logo
Logo

Stuur ons een bericht

Connect direct

Anneke

Anneke Lalleman

+316 12 36 35 15
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin

Esther

Esther Wiersma

+316 34 18 65 71
esther.wiersma@valuecare.nl
connect via linkedin