Contact »

Horizontaal Toezicht

zorgt voor vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie

Steeds meer ziekenhuizen maken de sprong naar Horizontaal Toezicht. Toch is er nog veel onduidelijk in het HT-proces en het afstemmen met de zorgverzekeraar duurt vaak lang. Ook moeten ziekenhuizen de risico's, risicobeheersing en verantwoording regelmatig aanpassen door voortschrijdend inzicht.

Dat betekent veel extra tijd en werk, veel onzekerheid over de werkprocessen én hogere kosten.

ValueCare kan helpen met een stevige én gecertificeerde aanpak

Met ons volledig ingericht Control Framework kunnen ziekenhuizen alle activiteiten juist, tijdig en volledig registreren. De facturen zijn rechtmatig en volledig, én de kwaliteit van de data om op te sturen is goed. Ons Framework bewaakt automatisch risico’s en legt de basis voor Horizontaal toezicht. Als zorgaanbieder ben je aantoonbaar in control.

Bovendien lift je mee op de ervaringen van andere ziekenhuizen. Hierdoor hoef je niet telkens zelf nieuwe controles, steekproeven en facturatieblokkades te ontwikkelen.

Meer voordelen op een rij

Jouw hele organisatie is betrokken

Alle lagen van de organisatie bewaken de risico’s: de verantwoordelijke medewerker krijgt de actie, de manager monitort en de organisatie kan zich verantwoorden.

Je bent aantoonbaar in control

Door certificering van de beheersmaatregelen, de steekproefmethodiek en het blokkadeproces is het ziekenhuis aantoonbaar in control.

Je verbetert direct bij de bron

Beheersing ligt vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker, niet pas achteraf. Door directe terugkoppeling verbeter je het hele proces.

Je start snel en hebt de voordelen van een groot netwerk

Je start snel en gecontroleerd door onze uitgebreide ervaring met koplopers uit alle markten. Het grote netwerk deelt kennis en samen spelen we snel in op nieuwe ontwikkelingen.

Untitled 3
“We factureren nu in het Horizontaal Toezicht 100% goed. Hier zijn we erg trots op.” Arent van der Heide, directeur financiën en informatie GGZ Delfland

Over ValueCare

Share knowledge, empower people

ValueCare is marktleider op gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties.

We leveren een uitgebreide set van meer dan 1000 controles en 120.000 rapportages, die ontwikkeld zijn in samenwerking met ons netwerk. De uitwerking van de beheersmaatregelen en normen is openbaar toegankelijk via normenkaderzorg.nl en normenkadergemeente.nl.

Fact organisaties
100+ organisaties
Fact cliënten
80 deskundige consultants en dataspecialisten
Fact professionals
De beste open source technologie
FactBI Rapportages
Sterk inhoudelijke kennis

Meest gestelde vragen

Horizontaal Toezicht

Waarschijnlijk worstel je met dezelfde vragen als veel andere ziekenhuizen. De vragen die we regelmatig horen hebben we voor je op een rij gezet.

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op!

Is jullie methodiek gecertificeerd?

Eén van de ‘Big four’ accountantskantoren toetst jaarlijks de werking van ons Control Framework en de beheersmaatregelen voor Horizontaal Toezicht. Recent is de ISAE3402 type II verklaring afgegeven. Niet alleen biedt het zekerheid over de kwaliteit en betrouwbaarheid van het framework, maar het is ook een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht.

Waarvoor geldt de certificering?

De certificering is een type-II certificering, het controle framework en de beheersmaatregelen zijn aantoonbaar (gecertificeerd) betrouwbaar in opzet-, bestaan én werking.

Wat betekent de overgang naar Horizontaal Toezicht voor mijn liquiditeit?

De liquiditeit blijft op orde omdat we je ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht. Als ziekenhuis kom je eerst zelf in control en ValueCare richt de beheersmaatregelen in. Je hebt via het dashboard Horizontaal Toezicht goed zicht op de impact bij een overgang. Deze zetten we vervolgens gefaseerd en gecontroleerd in gang.

Hoe snel kan ValueCare ondersteunen bij de opzet van een control framework?

Samen met ValueCare zet het ziekenhuis in twee tot drie maanden het Control Framework op. Hiermee bewaak je de hoog- en middenrisico's op de three lines of defence. Je betrekto p deze manier direct het ziekenhuis bij de beheersing van de risico's.

Hoe kan ik zorgen voor betrokkenheid van mijn organisatie bij HT?

Door onze aanpak registreert de verantwoordelijke medewerker correct en leert actief door feedback. De manager monitort dit en het ziekenhuis kan het verantwoorden. Een stuur- en projectgroep monitort de werking.

Aan de slag met Horizontaal Toezicht?

Zorg voor een stevige basis!

Stap voor stap

De eerste ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn over naar verantwoording via Horizontaal Toezicht. Steeds meer zorgaanbieders zullen de komende jaren volgen. Zorgaanbieders kunnen zich voorbereiden op deze overgang. Door een aantal eenvoudige stappen te zetten kan ook jouw organisatie de beweging naar Horizontaal Toezicht maken.

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om onderbouwd vertrouwen. Dat betekent dat er een fundament moet zijn waarop dat vertrouwen gegeven kan worden. ValueCare ondersteunt organisaties bij het bouwen van dat fundament en het borgen dat alleen correcte facturen en daarmee rechtmatige zorg gedeclareerd wordt.

Aanpak

1. Breng grootste omzetstromen en risico's in beeld
2.
Bepaal de hoog- en middenrisico's
3.
Inrichten beheersmaatregelen (controles en steekpoeven)
4.
Inrichten blokkade voor facturatie
5.
Aantonen en certificeren van werking
6.
Gecontroleerde overgang naar HT (dashboard HT)
7.
Deel resultaten met verzekeraar
8.
Sturing op proces, verbeteren aan voorkant

Onze dienst is ISAE 3402 gecertificeerd en daarmee ben je aantoonbaar in control voor Horizontaal Toezicht en het jaarrekeningtraject.

Nieuws

Horizontaal Toezicht

Hieronder lees je alles over de laatste ontwikkelingen Horizontaal Toezicht.

Stuur ons een bericht