Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Onderbouwd vertrouwen

Onderbouwd vertrouwen

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de
zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen,
wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt
verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve
wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we
graag met u delen.

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de
zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen,
wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt
verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve
wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we
graag met u delen.

Horizontaal Toezicht in de zorg

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

ValueCare ondersteunt

De eerste ziekenhuizen zijn in 2017 gestart met Horizontaal Toezicht en de eerste GGZ-instellingen volgen. Steeds meer zorgaanbieders zullen de komende jaren volgen. Zorgaanbieders kunnen zich voorbereiden op deze overgang. Door een aantal eenvoudige stappen te zetten kan ook uw organisatie de beweging naar Horizontaal Toezicht maken. Bij Horizontaal Toezicht gaat het om onderbouwd vertrouwen. Dat betekent dat er een fundament moet zijn waarop dat vertrouwen gegeven kan worden. ValueCare ondersteunt organisaties bij het bouwen van dat fundament en het borgen dat alleen correcte facturen en daarmee rechtmatige zorg gedeclareerd wordt.

Een duidelijk afgestemd normenkader / Risicomatrix

Op basis van wet- en regelgeving en contractafspraken wordt met de organisaties aan de hand van een Horizontaal Toezicht-normenkader en risicomatrix afgestemd wat de belangrijkste risico’s zijn voor de organisatie.

Controlframework

Op basis van de risicomatrix worden de beheersmaatregelen vastgesteld. Vervolgens worden ze helder en transparant beschreven en ontwikkeld. Deze beheersmaatregelen controleren dagelijks of alle geleverde zorg binnen de organisatie rechtmatig is. De controles kunnen worden uitgevoerd door een dagelijks geautomatiseerd controle systeem. ValueCare heeft hier ‘Daily Auditing‘ voor ontwikkeld.

Registratie bij de bron

Door onrechtmatigheden in de declaraties vroeg in het proces terug te leggen bij de bron wordt er meer verantwoordelijkheid neergelegd op de werkvloer. Medewerkers krijgen beter inzicht in de afspraken waaraan zij moeten voldoen en kunnen zelf herstellen waar het fout ging. Dit brengt een leereffect mee én bovendien zorgt de organisatie dat fouten vroeg in het proces hersteld worden. De controlelast wordt daarmee verminderd.

Tegenhouden van onrechtmatige facturen

De laatste stap is de borging dat alleen rechtmatig geleverde zorg wordt gefactureerd en de verzekeraar dus kan bouwen op het feit dat er alleen juiste facturen worden gedeclareerd. Voor de facturatierun worden alle declaraties nog een keer gecontroleerd aan de hand van het HT-normenkader. De facturen die (nog) onrechtmatigheden bevatten worden geblokkeerd voor facturatie en zo wordt alleen rechtmatige zorg gedeclareerd.

Wij vertellen u graag wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem direct contact op. 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht