ValueCare behaalt wederom een ISAE 3000 type II certificering

Met veel trots kunnen wij melden dat ValueCare over de periode 1 januari t/m 31 december 2018 opnieuw een ISAE 3000 type II assurance heeft behaald. De assurace betreft de gehele dienstverlening aan ziekenhuizen, GGZ-, VVT- en GHZ-instellingen, gemeenten en profit-klanten:

  • Integrale Risicobeheersing: Daily auditing, Handreiking/Zelfonderzoek en Horizontaal toezicht
  • Business Intelligence: Schadelast- en Omzetmonitor, Analyse- en KPI-dashboards
  • Ondersteunende producten: ValueCare Pregrouper en het ValueCare Portaal

De externe auditor heeft vastgesteld dat ValueCare alle benodigde beheersingsmaatregelen heeft opgezet om de kwaliteit van haar diensten te borgen en dat deze over heel 2018 goed hebben gewerkt. Hiermee hebben klanten, (hun) accountants, zorgverzekeraars en branchepartijen zekerheid dat de dienstverlening van ValueCare betrouwbaar is en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij hechten veel waarde aan een goede werking van onze diensten. Daarom vinden we het belangrijk om onszelf regelmatig te laten toetsen door (externe) experts. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Wij danken KPMG voor de prettige samenwerking en de gedegenheid waarmee de audit is uitgevoerd.

Wat een aangename verrassing om dit rapport nu al te ontvangen! En zeker met dit schone, positieve oordeel over de effectiviteit van de interne beheersmaatregelen van ValueCare. Mag zeker als een erkenning van jullie inspanningen en professionaliteit worden gezien, complimenten daarvoor!

 

Ik ga het rapport ook delen met EY, zij starten volgende week met de COS3000 type 2 bij Delfland en zullen zeker kunnen steunen op dit rapport. Mochten zij nog vragen hebben, meld ik mij weer bij jullie.

José Visser – van Rutten – AO/IC functionaris & projectleider Horizontaal Toezicht, GGZ Delfland

Wilt u het rapport inzien? Neem dan contact met ons op

Neem contact op

Leave a Reply