Contact »

ValueCare Mobile Intelligence

Bedrijfsinformatie altijd en overal beschikbaar

Er wordt ieder jaar meer data verzameld, en toch hebben veel managers niet de juiste stuurinformatie om hun besluiten op te baseren.

Volgens onderzoek van Harvard heeft 86% van de medewerkers niet of nauwelijks toegang tot de feiten (Harvard, 2020). Daardoor blijven managers en medewerkers besluiten nemen op basis van gevoel, in plaats van feiten.

Er wordt wel veel data verzameld, maar die is sterk gefragmenteerd

De meeste data is alleen binnen één applicatie beschikbaar. Daardoor is de verzamelde informatie moeilijk te combineren en worden er maar heel beperkt inzichten opgedaan applicaties heen.

De druk op BI afdelingen en data expertise is hoog

Management en andere informatieafnemers zijn afhankelijk van de BI afdeling voor hun informatie en rapportages. Die is veel tijd kwijt aan het beantwoorden van informatie verzoeken en komt daardoor te weinig toe aan het interpreteren en analyseren van informatie.

Relevante stuurinformatie ontbreekt

Doordat inzichten uit verschillende applicaties ontbreken en KPI’s niet altijd goed gemonitord worden, zijn veel management dashboards te beperkt of te algemeen. Dat dwingt managers en directieleden om beslissingen te nemen op basis van incomplete of onjuiste data en stuurinformatie.

VMI 01

De oplossingen van ValueCare Mobile Intelligence

Snel en eenvoudig toegang tot relevante inzichten stelt medewerkers écht in staat om te handelen en te sturen op basis van feiten. Dat stimuleert eigenaarschap, betrokkenheid & actie. Het motiveert medewerkers en zorgt voor betere beslissingen.

Eenvoudig informatie en inzichten opzoeken, zonder BI expertise

Met de ValueCare Mobile Intelligence app krijgen alle informatie afnemers direct toegang tot data, informatie en inzichten die ze nodig hebben, weergegeven in duidelijke grafieken diagrammen, kaarten en tabellen. Zoeken in bedrijfsdata wordt net zo eenvoudig als huizen vinden op Funda.

Alle informatie op één plek

Besloten bedrijfsinformatie uit alle applicaties én open data uit externe bronnen worden toegankelijk via één platform. Hierdoor wordt het mogelijk om razendsnel informatie combineren en te visualiseren.

Waardevolle stuurinformatie altijd & overal direct beschikbaar

Alle KPI’s, doelstellingen en verdiepende inzichten zijn gemakkelijk toegankelijk, op desktop tablet en mobiel. Beslissingen nemen kan altijd op basis van actuele stuurinformatie en medewerkers worden in staat gesteld om hun prestaties te verbeteren.

VMI 02

De ValueCare Mobile Intelligence app

geeft professionals direct inzicht in het managen van doelen.

Mobiele technologie

Het gebruik van mobiele apparaten veroorzaakt een wereldwijde transformatie. Het zet industrieën en markten in een hoog tempo op zijn kop. Steeds meer medewerkers in de zorg beschikken over een smartphone of tablet van de werkgever (in de thuiszorg is dit al 90%) en deze wordt het meest gebruikt voor het opzoeken van informatie (89%).

Steeds meer zal de professional snel via deze devices informatie opzoeken. En hoe meer actuele informatie beschikbaar is, hoe beter medewerkers de juiste besluiten kunnen nemen.

Zoektechnologie

Zoekmachines hebben informatievoorziening verandert van “Push” naar “Pull”. Consumenten kunnen dankzij zoektechnologie alle informatie die ze nodig hebben zelf vinden op Funda, Booking of Bol.com, zonder tussenkomst van makelaars, reisbureaus of winkels.

De informatie is zo goed toegankelijk dat consumenten ook op hun mobiel eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden. ValueCare maakt nu ook bedrijfsinformatie voor iedereen toegankelijk, dankzij dezelfde zoektechnologie die Funda, Booking en bol.com gebruiken.

Vraag nu een demo aan

Connect direct

Esther

Esther Wiersma

+31 6 341 86 571
esther.wiersma@valuecare.nl