Contact »
Ht fz valuecare

Horizontaal Toezicht in de Forensische Zorg: ValueCare en koploperinstellingen goed op weg

Geschreven door Ezra van Helvoirt op 24 maart 2023

ValueCare ondersteunt meer dan 60 ziekenhuizen en GGZ-instellingen bij Horizontaal Toezicht in de ZVW. Nu ook in de Forensische Zorg (FZ) de eerste ggz-instellingen overgaan op Horizontaal Toezicht, biedt ValueCare ook daar ondersteuning. Dit doen we samen met drie FZ koplopers: De Forensische Zorg Specialisten, Fivoor en de Pompe Stichting (onderdeel van Pro Persona).

Gebruik maken van het netwerk voor één standaard
Door de krachten te bundelen wordt er één generieke standaard gezet, waar de hele Forensische Zorg op termijn mee kan werken. Uitgangspunt hierbij is de landelijke gepubliceerde risicolijst, aangevuld met risico’s vanuit het veld.

De beheersing van deze risico’s komen binnen de ValueCare tooling vroeg in het proces, bij de verantwoordelijke medewerker, te liggen. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces met als vangnet de automatische blokkadefunctie. Hiermee blijven de randvoorwaarden voor Horizontaal Toezicht ook binnen FZ geborgd.

Door gebruik te maken van het ValueCare netwerk kun je meeliften op de ervaringen van andere FZ-instellingen. Zo hebben de instellingen de vragenset voor de FZ-deelwaarnemingen met elkaar afgestemd, zodat de aanpak van iedere instelling met elkaar in lijn is.

De module HT FZ in gebruik
Inmiddels is de FZ HT module van ValueCare live met de volgende onderdelen:

  • Risicomatrix: inzicht in de hoog risico’s en hoe deze beheerst kunnen worden
  • Controles en steekproeven: ValueCare heeft een uitgebreide set van ruim 34 data analyses en 5 deelwaarnemingen beschikbaar, die flexibel per instelling kunnen worden ingericht. Hiermee kunnen de belangrijkste risico’s vroeg in het proces worden beheerst.
  • Toetsingscriteria: per deelwaarneming is een vragenset op basis waarvan de posten getoetst worden inclusief mogelijkheid om screenshots toe te voegen en een audittrail.
  • Normenkaderzorg: de functionele uitwerking van de controle set is uitgewerkt op www.normenkaderzorg.nl.
  • Blokkade voor facturatie: ValueCare biedt een blokkademodule aan waarin de instelling zelf kan aangeven welke FZ-controles blokkerend moeten werken en waarin vervolgens alle te blokkeren prestaties op de blokkadelijst komen.
  • Assurance: De gehele HT-module is onderdeel van de ISAE 3000 type II assurance wat het aantonen van het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen aanzienlijk eenvoudiger maakt.

En nu?
Naast de dagelijkse risicobeheersing, zijn de FZ-instellingen gestart met het beoordelen de deelwaarnemingen en het inrichten van de blokkade van facturatie. In frequente klantenmeetings worden de ervaringen besproken.

En natuurlijk wordt de tooling volop doorontwikkeld. De volgende stap is het inrichten van een makkelijk navigeerbare set aan dashboards, die aansluit bij de HT-behoefte van de instellingen en Justitie.

Versneld over op HT
Door de controles, steekproeven, facturatieblokkade, dashboards en de assurance van ValueCare te gebruiken, kan de overstap naar Horizontaal Toezicht flink worden versneld.

Wil je meer weten over hoe ValueCare jouw instelling kan ondersteunen bij de overgang naar HT FZ?

Neem contact op met Ezra voor een vrijblijvende demo

Stuur ons een bericht

Vraag een demo aan

Ezra

Ezra van Helvoirt

+316 208 502 37
ezra.van.helvoirt@valuecare.nl
connect via linkedin