Contact »

Nulmeting rechtmatigheidsverantwoording

proefdraaien op basis van feiten

Vanaf 2022 moeten gemeenten zelf de rechtmatigheid van hun uitgaven kunnen aantonen. Het verbeteren van de interne beheersing en inzicht in financiële risico’s gedurende het jaar is voor veel gemeenten een belangrijk streven.  

Maar waar moet je beginnen en hoe staat de gemeente er nu echt voor op het gebied van rechtmatigheid?  

Deze vraag is vaak lastig te beantwoorden vanwege: 

  • Onvolledig of laat inzicht in risico’s op het gebied van financiële rechtmatigheid 
  • Constatering van afwijkingen is achteraf en op basis van handmatige en tijdrovende dossiercontroles 
Onze oplossing: de nulmeting rechtmatigheidsverantwoording 

Met de nulmeting rechtmatigheidsverantwoording krijg je een volledig en feitelijk overzicht van de rechtmatigheidsfouten binnen het sociaal domein. Deze fouten worden gepresenteerd in aantallen en financiële impact.  

Op basis hiervan kan de gemeente: 

  • Proefdraaien met rechtmatigheidsverantwoording op basis van de feitelijke situatie 
  • Gerichte verbeteracties in gang zetten 
  • De meerwaarde van data gedreven werken ervaren  
VMI 01
Onze aanpak

ValueCare heeft 20 standaard controles ontwikkeld voor de belangrijkste rechtmatigheidsrisico’s binnen het sociaal domein. Op basis van een eenmalige datadump kan ValueCare deze controleset vullen, valideren, en analyseren. Binnen 2 maanden heb je een complete rapportage waarin de rechtmatigheidsfouten van de afgelopen 12 maanden in aantallen en impact gepresenteerd zijn. Daarnaast krijg je de verantwoordingsrapportage waarin de output voor de rechtmatigheidsverantwoording is weergegeven.

Vraag nu een offerte aan