Contact »

Integrale Risicobeheersing
& BI as a Service

op basis van zoektechnologie

Onze zoektechnologie maakt het handelen op basis van data door jou en je collega's super eenvoudig. Dit is dan ook een belangrijke reden dat onze integrale risicobeheersing en Business Intelligence oplossingen ontwikkeld zijn op zoektechnologie.

Zoektechnologie ValueCare™ zoektechnologie Daily auditing Daily Auditing Zelfonderzoek Handreiking en zelfonderzoek Horizontaal toezicht Horizontaal Toezicht Bi service BI as a Service Productiemonitor Productie-monitor

Integrale Risicobeheersing

Houd grip op de belangrijkste risico’s

ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control Framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt met betrokkenheid van alle lagen. De organisatie is aantoonbaar in control en de basis voor Horizontaal Toezicht is gelegd.

BI as a service

Stuur gericht en bereik doelen

ValueCare ondersteunt haar klanten met het inrichten van een effectief sturingsmodel, en maakt prestaties inzichtelijk op verschillende lagen in de organisatie. Managers en medewerkers kunnen in één oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en eenvoudig toegang tot relevante informatie.

Deel kennis, empower mensen

Wij zijn actief betrokken in verschillende markten

Markt ziekenhuis

Ziekenhuizen

We staan voor de uitdaging om de beste zorg te leveren én de zorgkosten beheersbaar te houden. Dat vraagt integrale sturing en daarbij helpen we ziekenhuizen.

Vertel mij meer »
Markt ggz

Geestelijke Gezondheidszorg

We staan voor de uitdaging om met tekort aan personeel, de beste zorg te leveren én de zorgkosten beheersbaar te houden. Dat vraagt integrale sturing en daarbij helpen we ggz-instellingen.

Vertel mij meer »
Markt gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De complexiteit van de zorg aan gehandicapten neemt toe. Diverse financieringsstromen komen samen en goede bestuurbaarheid van de organisatie is een must. We ondersteunen zorginstellingen om deze besturing goed in te richten.

Vertel mij meer »
Markt ouderenzorg

Ouderenzorg

De vraag en complexiteit van de zorg aan ouderen neemt toe. Dat vraagt om transparantie, sturing op basis van feiten en goede beheersing van risico's. We ondersteunen zorginstellingen om deze besturing goed in te richten.

Vertel mij meer »
Markt gemeenten

Gemeenten

Gemeenten hebben een groot spectrum aan taken die direct van belang zijn voor haar inwoners. Voor de kwaliteit en verantwoording van haar dienstverlening is integrale sturing belangrijk. Wij ondersteunen gemeenten daarbij.

Vertel mij meer »
Markt zakelijk

Zakelijke markt

Sturen op feiten, beheersen van risico's in het purchase-to-pay of order-to-cash proces of simpel weg zorgen dat je basisgegevens op orde zijn zorgen voor betere bedrijfsvoering en meer omzet. We ondersteunen ook de internationale zakelijke markt hiermee.

Vertel mij meer »

Hoogwaardige dashboards

Alles in één oogopslag

Onze dashboards leveren een altijd actueel inzicht in benodigde acties om in control te zijn en zijn gebaseerd op onze state-of-the-art zoektechnologie.

Ons netwerk

Samen weten we meer

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten controles, rapportages, kennis en ervaring met elkaar uit. Op deze manier lopen al onze klanten altijd voorop en worden inspanning en kosten ook met elkaar gedeeld.

Ons netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 100 zorginstellingen, gemeenten en profit organisaties.

Maarten
"ValueCare maakt ons minder kwetsbaar. Dankzij onze samenwerking is de continuïteit én doorontwikkeling van onze Business Intelligence oplossingen verzekerd. Oók als onze eigen BI medewerkers onverhoopt wegvallen." Maarten Sielcken, CFO / Manager Financiën en Informatie bij Rivas Zorggroep
Noord West Ziekenhuisgroep
Meriant
Gelderse Vallei
GGZ
Parnassia
Rijnstate

Functionaris gegevensbescherming

Oog voor privacy

ValueCares Functionaris voor de Gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG, de noodzaak en de proportionaliteit van de gegevensverwerkingen en de bijbehorende privacyrisico’s voor de betrokkenen. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming is bekend gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens bij ValueCare kunt u contact opnemen met ValueCares Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Luit Gazendam is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Hij is te bereiken via e-mail of via het algemene telefoonnummer van ValueCare

Stuur ons een bericht

Connect direct

Annelien

Annelien Gijzen

+316 454 12 403
annelien.gijzen@valuecare.nl
connect via linkedin