Contact »

Werk maken van 
rechtmatigheidsverantwoording?

Kies voor datagerichte beheersing op 3 lines

 • Alle informatie op één plek

 • Data-gedreven en op basis van feiten
 • Bij de verantwoordelijke medewerker en vroeg in het proces
 • Een pragmatische aanpak bij cultuurverandering

Download stappenplan » 

Rechtmatigheidsverantwoording

verbeteren van interne beheersing

Vanaf het boekjaar 2021 moet het College van B&W zich zelfstandig over de rechtmatigheid van uitgaven verantwoorden. Rechtmatigheids­verantwoording heeft gevolgen voor de werkwijze van jouw organisatie en de mogelijke inrichting van de interne controlefunctie. Het moet immers goed navolgbaar en aantoonbaar zijn op welke wijze je als gemeente de interne beheersing vorm geeft.

Kies datagedreven aanpak

voor structurele verbetering

Met onze pragmatische aanpak ligt het accent op structurele verbetering van de interne beheersing op 3 lines van de organisaties. Als gemeente ga je aan de slag om je risicobeheersing zo vroeg mogelijk in het proces (100% controles en steekproeven) en op navolgbare wijze vorm te geven. Daardoor krijg je snel inzicht en beheers je risico’s direct op de werkvloer. Dit zorgt voor een continu leer- en verbeterproces.

Waarom ValueCare?

De voordelen van onze aanpak:

Alle informatie op één plek

De beheersmaatregelen en inzichten zijn eenvoudig via één web-based portaal beschikbaar voor alle lagen van de organisatie. Onze innovatieve zoektechnologie (vergelijkbaar met Google, Funda & BOL) stelt medewerkers in staat om zelf informatie te vinden die zij nodig hebben. Uiteraard hebben zij alleen toegang tot de data waarvoor zij geautoriseerd zijn.

Vroeg in het proces

Door medewerkers op alle lagen van de organisatie tijdig inzicht te geven in afwijkingen en resultaten creëer je een continu leer- en verbeterproces. ValueCare ontsluit de brondata dagelijks en brengt de actuele informatie actief en op de juiste plek in de organisatie onder de aandacht. Hiermee wordt controle en bijsturing echt een structureel onderdeel van het werkproces.

Data-gedreven en op basis van feiten

De basis van onze oplossingen is dat we beschikbare data vanuit verschillende bronsystemen slim inzetten en daarmee het sturen op feiten een stuk eenvoudiger maken. Met meer en tijdig inzicht in resultaten en risico’s kun je als gemeente beter gaan sturen en beheersen. Zo ontstaat er ruimte voor structurele proces- en kwaliteitsverbeteringen.

Oog voor cultuurverandering

Onze aanpak is erop gericht mensen te activeren om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en regie te voeren op eigen processen. Door medewerkers en managers actuele en relevante inzichten aan te bieden kan er gericht en tijdig worden (bij) gestuurd en wordt cultuur- en gedragsverandering ondersteund.

Iris Sips Small
"Rechtmatigheidsverantwoording is voor ons hét moment om de kwaliteit van de interne beheersing te verbeteren.” Iris Sips, lid directie, gemeente Nissewaard

Direct een signaal

bij iedere afwijking

Wij zien dat de kwaliteit van de interne beheersing enorm toeneemt als medewerkers vrijwel direct een signaal krijgen dat een afwijking zich voordoet. Medewerkers, afdelingen en organisaties leren door deze directe feedback.

 • Dat betekent bij de 100% controle een signaal binnen 24 uur en bijvoorbeeld niet aan het einde van het jaar. 
 • Dat betekent bij de steekproef periodiek een automatische trekking belegt bij de juiste medewerkers en een gestructureerde beoordeling en vastlegging.
 • We doen dit vanzelfsprekend volledig geautomatiseerd en maken slim gebruik van beschikbare brondata.

Hieronder ligt een goede audit-trail en de aanpak en methodiek wordt afgestemd met de accountant.

Onze aanpak

gedreven door data


1. Inventariseer
 • Risicomatrix
 • Normenkadergemeenten.nl
2. Beheers
 • 100% controles
 • Steekproefmodule
 • Dashboard RMV
3. Verantwoord
 • Audit trail
 • ISAE gecertificeerde beheersmaatregelen
 • Verantwoordingsrapportage

Gratis stappenplan recht­matigheids­verantwoording

Vul hieronder je naam en mailadres in en je ontvangt het stappenplan binnen 2 minuten in je mailbox!

Je krijgt ook ca. 1 x per maand onze nieuwsbrief met artikelen over datagericht werken en de ervaringen van andere organisaties. We geven je mailadres aan niemand door en uitschrijven kan altijd.