Contact »

Risicobeheersing

Door controles grip op risico's en acties

De gezondheidzorg is volop in beweging. De druk op de zorgkosten, de marktwerking en steeds strengere verantwoordingseisen maken dat zorginstellingen steeds scherper moeten sturen op hun processen.

Zorgbudgetten, gepast gebruik en verkoopafspraken met zorgverzekeraars geven een grote financiële druk op zorginstellingen. Tegelijkertijd lopen instellingen omzetrisico’s, omdat dat lang niet alle activiteiten volledig en tijdig in de factuur terecht komen. Daardoor lopen ze algauw 0,5% tot 1% van de totale jaaromzet mis. 

Met ValueCare Risicobeheersing krijg je grip op je omzet, risico’s en acties.

Dagelijkse controles

Risicobeheersing, acties en verantwoording

ValueCare heeft een bibliotheek van meer dan 1000 controles. Onze dagelijkse controles helpen de verantwoordelijke medewerker in actie te komen en eigenaarschap te nemen voor een goede registratie en juiste acties in het proces. Je maakt heldere afspraken en geeft medewerkers zelf de regie. Daardoor ontstaat een krachtige professionele organisatie.

  1. De medewerker krijgt vroeg in het proces de actie;
  2. De verantwoordelijke manager kan monitoren via een dashboard;
  3. De organisatie kan zich verantwoorden.

In de managementliteratuur wordt deze manier van werken three lines of defence genoemd.

0015 VC GIF Delirium LAPTOP

Risicobeheersing

De voordelen op een rij

Zicht op risico's

ValueCare voert dagelijks een geautomatiseerde audit uit over de data. Hierbij worden de belangrijkste risico’s op het gebied van rechtmatigheid, liquiditeit, volledigheid van facturatie, doelmatigheid en kwaliteit bewaakt.

Aantoonbaar in control

Wij zorgen dat je belangrijkste risico's dagelijks bewaakt worden. Daardoor voldoe je altijd aan wet- en regelgeving en kom je andere afspraken na. Door certificering van de beheersmaatregelen, van het blokkadeproces en de steekproefmethodiek is de organisatie aantoonbaar in control.

Snelle start en groot netwerk

Wij garanderen een snelle start. We werken met een gestandaardiseerde en bewezen aanpak. We delen kennis en beheersmaatregelen binnen een groot netwerk en spelen samen snel in op nieuwe ontwikkelingen. Wij zorgen dat je binnen 90 dagen een control framework op je belangrijkste risico’s hebt staan.

Eigenaarschap

Wij zorgen dat de verantwoordelijke medewerker eenvoudig en vroeg in het proces zijn acties en de geldende afspraken ziet. Zo kan je eigenaarschap nemen en zorgen dat de bron op orde is. Als manager kun je monitoren en bijsturen waar nodig, ook op je proces. Zo ontstaat een krachtige en professionele organisatie met betrokkenheid van de hele organisatie en grip op belangrijke risico's.

Direct bij de bron

Wij leggen acties vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker bij de bron. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces. Daarmee voorkom je lijstjes en herstel achteraf.

Value Care Gelre Header
“De dagelijkse controles geven je als tweede lijn inzicht in de uitkomsten van processen. De cijfers geven je stuurinformatie om met de eerste lijn het proces in te duiken. Zo kun je de processen verbeteren en de risico's beter beheersen. De derde lijn toetst of dit op de juiste wijze wordt gedaan.” Rob te Brake, Directeur Financiën Gelre Ziekenhuis

Aan de slag met Risicobeheersing?

200% ROI en resultaat binnen 90 dagen
Vraag nu een demo aan »

Over ValueCare

Share knowledge, empower people

ValueCare is marktleider op het gebied van risicobeheersing en stuurinformatie in de zorg. Wij ondersteunen meer dan 100 organisaties met datagerichte risicobeheersing en sturing op prestaties.

We leveren een uitgebreide set van meer dan 1000 controles en 120.000 rapportages, die ontwikkeld zijn samen met ons netwerk. De uitwerking van de beheersmaatregelen en normen is openbaar toegankelijk via normenkaderzorg.nl.

Fact organisaties
100+ organisaties
Fact cliënten
80+ consultants en dataspecialisten
Fact professionals
De beste open source technologie
FactBI Rapportages
Sterk inhoudelijke kennis

Meest gestelde vragen

over Risicobeheersing

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe snel kan ValueCare ons ondersteunen?

Dat kan snel. Meestal in 90 dagen. ValueCare heeft ervaring met veel systemen in de zorg en hanteert een gestandaardiseerde methodiek. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen en je effectief kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het Zelfonderzoek/Handreiking.

Is mijn data veilig conform AVG?

Ja. ValueCare hecht veel waarde aan de veiligheid van je data. De data blijft in je organisatie en voor de verwerking hanteren wij strakke, gecertificeerde procedures. Die laten we ieder jaar toetsen. Wij zijn al meer dan 8 jaar ISO27001/NEN7510 gecertificeerd en sluiten met alle zorgorganisaties een verwerkersovereenkomst (conform de standaard).

Steunt de accountant op de beheersmaatregelen?

De werking van het risico-control framework en de beheersmaatregelen van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants. Recent is de ISAE3402 verklaring afgegeven. Dat biedt zekerheid over de kwaliteit en effectiviteit van het framework en is een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht. Voor het zelfonderzoek en de handreiking vindt daarnaast een centrale audit bij ons op kantoor plaats.

Is dit een opstap naar Horizontaal Toezicht?

Dat kan. Wij ondersteunen bij een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat we de beheersmaatregelen inrichten en zorgen dat je als zorgorganisatie eerst zelf in control kan komen. Je kunt over voorgaande jaren verantwoorden en tegelijk zorgen dat je dagelijks in control komt. Zo maak je een gecontroleerde overgang naar Horizontaal Toezicht.

Wat levert het netwerk op?

Veel zorginstellingen hebben dezelfde risico's. Daarom delen wij kennis, beheersmaatregelen en rapportages met de instellingen in ons netwerk. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, en zorgen wij dat we snel en effectief doorontwikkelen.

ValueCare netwerk

Samen weten we meer

Binnen ons netwerk wisselen onze klanten controles, rapportages, kennis en ervaring met elkaar uit. Op deze manier lopen al onze klanten altijd voorop en worden inspanning en kosten ook met elkaar gedeeld.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 100 zorginstellingen.

HMC
Meriant
Gelderse Vallei
GGZ Breburg
Logo

Stuur ons een bericht