Uitrol ValueCare bij Rivas Langdurige- en Thuiszorg

Rivas Zorggroep en ValueCare werken al geruime tijd samen om de belangrijkste volledigheids- en rechtmatigheidsrisico’s te beheersen voor het Ziekenhuis Domein. Sinds enige tijd maakt Rivas, ook voor haar Langdurige- en Thuiszorg (VVT) gebruik van de dienstverlening van ValueCare. Afgelopen maanden heeft de uitrol van Daily Auditing naar alle locaties en thuiszorg teams plaatsgevonden. Hiermee hebben de medewerkers nu zelf regie op bijvoorbeeld de aanwezigheid en actualiteit van de cliënt zorgleefplannen en kwaliteitsmetingen, zoals tijdige afname van risicosignaleringen.

Bij de Langdurige zorg kan men daarnaast middels actuele BI rapportages nu zelf sturen op de bezetting van de locaties. De komende tijd zullen de BI rapportages worden uitgebreid naar andere resultaatgebieden en de Thuiszorg. Rivas Zorggroep gaat met de inzet van ValueCare van ‘controle en bijsturen achteraf’ naar ‘dagelijkse beheersing en sturing’.

Leave a Reply