Wijzigingen Zelfonderzoek 2017 en Advies Gepast Gebruik

Maandag 1 april zijn de definitieve stukken voor het Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 gepubliceerd. Net als voorgaande jaren ondersteunt ValueCare weer een groot aantal ggz-instellingen bij de uitvoering van dit onderzoek. De grootste wijzigingen dit jaar:

  • Regiebehandelaarschap: modelkwaliteitsstatuut en aangescherpte eisen
  • Dagbesteding: staat de levering in het kader van de behandeling?
  • Maatschappelijk Werk: terechte declaratie binnen de ZVW?
  • Langdurige ambulante behandeling: gepast gebruik
  • Noodzaak klinische opname: verblijfszwaarte A t/m D

Afgelopen vrijdag is ook het advies van de Taskforce Gepast Gebruik verspreid onder leden van GGZ Nederland. In dit rapport adviseert de Taskforce Gepast Gebruik GGZ over een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik op zodanige wijze dat de regeldruk voor zorgprofessionals substantieel wordt verminderd en risico’s optimaal worden beheerst. Drie vragen staan centraal:

  • Welke basisregistratieset is nodig om als zorgaanbieder op procesniveau over gepast gebruik te kunnen verantwoorden?
  • Hoe ziet een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik eruit en hoe kunnen opzet, bestaan en werking van zo’n proces aangetoond worden?
  • Is er een groeimodel te ontwikkelen voor de implementatie van de gegeven uitwerking?

Wij zijn samen met onze klanten begonnen met het zelfonderzoek 2017 en zijn gestart met het vormgeven van risicoanalyses op gepast gebruik. Op 8 april organiseren wij een bijeenkomst als aftrap voor het zelfonderzoek 2017.

Wilt u meer inzicht in de wijzigingen en ondersteuning bij het zelfonderzoek of de stap maken naar Horizontaal Toezicht, neem dan contact op met Joan Muijsken (06 234 782 38, joan.muijsken@valuecare.nl).

Leave a Reply