• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • ValueCare ondersteunt bij implementatie control framework Horizontaal Toezicht in de GGZ

  ggz ht

  Het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht (HT) in de GGZ versie 3.0 is onlangs gepubliceerd op de themasite www.horizontaaltoezichtggz.nl. ValueCare heeft het framework volledig geïntegreerd in haar HT-module. Gebruikers van deze module zetten hiermee een belangrijke stap in de certificering voor HT.

  Van risico’s benoemen naar risico’s beheersen…

  Na het vaststellen van de belangrijkste risico’s volgt de uitdaging om deze risico’s aantoonbaar te beheersen. Daarbij ondersteunt ValueCare instellingen met de HT-module. Een gecertificeerde en beproefde methode die een duurzaam en stevig fundament neerzet waar zorgaanbieder en verzekeraar op kunnen bouwen.

  …dankzij dagelijkse controles

  De HT module zet vanuit de risicomatrix beheersmaatregelen in, in de vorm van geautomatiseerde dagelijkse controles en maandelijkse steekproeven. De bronregistratie wordt getoetst aan de vastgestelde beheersmaatregelen, met als resultaat acties en inzichten voor de verantwoordelijke medewerker en leidinggevende in de organisatie. Wij betrekken de three lines of defence in de organisatie en ondersteunen hiermee dat iedereen in de organisatie volgens dezelfde richtlijnen werkt. De gevolgde methodiek zorgt dat dit ook navolgbaar én aantoonbaar is. De transitie naar Horizontaal Toezicht is immers pas succesvol als rechtmatig declareren is ingebed in de organisatie én de verzekeraar zekerheid heeft dat alleen rechtmatige facturen worden verstuurd.

  Het wiel is al uitgevonden

  De eerste zorginstellingen die over zijn naar Horizontaal Toezicht gebruiken onze HT-module op dit moment al met succes. Je hoeft als organisatie daarom niet opnieuw het wiel uit te vinden en kunt gebruik maken van de kennis en ervaring die is opgedaan. Want je moet het vooral niet complexer maken dan het is, is ons motto.

  De belangrijkste wijzigingen van het landelijk framework vind je op www.horizontaaltoezichtggz.nl.


  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.