ValueCare

ValueCare

Relevante bedrijfsinformatie, eenvoudig
toegankelijk voor alle lagen van de organisatie

Relevante bedrijfsinformatie, eenvoudig
toegankelijk voor alle lagen van de organisatie

ValueCare richt een effectief beheers- en sturingsmodel in en
geeft dagelijks inzicht in prestaties en benodigde acties om in
control te zijn. Dit doen we door vanuit ons klantnetwerk een
bibliotheek aan rapportages en controles direct beschikbaar
te stellen. Deze zijn actueel en eenvoudig toegankelijk voor
alle lagen in uw organisatie.

ValueCare levert haar klanten een effectief sturingsmodel
om doelen te monitoren en prestaties inzichtelijk te hebben
op verschillende lagen in de organisatie. Managers kunnen in
één oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel
en eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante
rapportages om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

Contact

Contact

Integrale Risicobeheersing

Integrale Risicobeheersing

ValueCare helpt de belangrijkste risico's te beheersen

ValueCare helpt de belangrijkste risico's te beheersen

ValueCare levert haar klanten een volledig ingericht Control framework

ValueCare levert haar klanten een volledig ingericht Control framework

waarmee strategische risico’s bewaakt worden, organisaties aantoonbaar

waarmee strategische risico’s bewaakt worden, organisaties aantoonbaar

in control zijn en de basis voor Horizontaal Toezicht wordt gelegd. We doen

in control zijn en de basis voor Horizontaal Toezicht wordt gelegd. We doen

dit op 3-levels of defence, de verantwoordelijke medewerker krijgt vroeg in

dit op 3-levels of defence, de verantwoordelijke medewerker krijgt vroeg in

het proces de actie, de manager kan monitoren via een dashboard en de

het proces de actie, de manager kan monitoren via een dashboard en de

organisatie kan zich verantwoorden.

organisatie kan zich verantwoorden.

Lees meer

Lees meer

BI as a Service

BI as a Service

Wilt u direct zicht op KPI’s en het bereiken

Wilt u direct zicht op KPI’s en het bereiken

van de doelstellingen?

van de doelstellingen?

ValueCare levert haar klanten een effectief sturingsmodel om

ValueCare levert haar klanten een effectief sturingsmodel om

doelen te monitoren en prestaties inzichtelijk te hebben op

doelen te monitoren en prestaties inzichtelijk te hebben op

verschillende lagen in de organisatie. Managers kunnen in één

verschillende lagen in de organisatie. Managers kunnen in één

oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en

oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en

eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante rapportages

eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante rapportages

om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

Lees meer

Lees meer

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Onderbouwd vertrouwen

Onderbouwd vertrouwen

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de

zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen,

zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen,

wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt

wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt

verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve

verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve

wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we

wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we

graag met u delen.

graag met u delen.

Lees meer

Lees meer

Handreiking en Zelfonderzoek

Handreiking en Zelfonderzoek

Snelle en effectieve ondersteuning

Snelle en effectieve ondersteuning

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en

ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de

ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de

Handreiking. We helpen instellingen om deze verantwoording

Handreiking. We helpen instellingen om deze verantwoording

efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op navolgbare wijze

efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op navolgbare wijze

uit te voeren. Daarbij bouwen we meteen aan een stevige basis

uit te voeren. Daarbij bouwen we meteen aan een stevige basis

voor Horizontaal Toezicht.

voor Horizontaal Toezicht.

Lees meer

Lees meer

Productiemonitor

Productiemonitor

Actueel zicht op uw productie

Actueel zicht op uw productie

ValueCare ondersteunt organisaties om zicht te houden op
hun productie, opbrengsten en kosten door deze te monitoren
en voorspellen. De productiemonitor geeft dagelijks de meest
recente inzichten op het gebied van de gerealiseerde productie,
de prognose van de productie voor het (schadelast) jaar en de
verwachte onder- of overproductie zodat tijdig bijgestuurd
kan worden.

ValueCare ondersteunt organisaties om zicht te houden op
hun productie, opbrengsten en kosten door deze te monitoren
en voorspellen. De productiemonitor geeft dagelijks de meest
recente inzichten op het gebied van de gerealiseerde productie,
de prognose van de productie voor het (schadelast) jaar en de
verwachte onder- of overproductie zodat tijdig bijgestuurd
kan worden.

Lees meer

Lees meer

Hoe ValueCare uw organisatie ondersteunt

ValueCare ontsluit data van uw organisatie en biedt relevante risico- en sturingsinformatie in één overzichtelijk dashboard, flexibel aangepast aan de doelen van uw organisatie. In 2-3 maanden wordt een effectief beheers- en sturingsmodel ingericht met een actueel en eenvoudig inzicht in prestaties en benodigde acties.

Integrale Risicobeheersing

ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control Framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt, zijn organisaties aantoonbaar in control en wordt de basis voor Horizontaal Toezicht gelegd. We doen dit op 3-levels of defence. De verantwoordelijke medewerker krijgt vroeg in het proces de actie, de manager kan monitoren via een dashboard en de organisatie kan zich verantwoorden.

BI as a Service

Veel organisaties worstelen met het effectief inrichten van hun BI. ValueCare ondersteunt haar klanten met het inrichten van een effectief sturingsmodel, en maakt prestaties inzichtelijk op verschillende lagen in de organisatie. Managers en medewerkers kunnen in één oogopslag zien of doelen bereikt worden en hebben snel en eenvoudig toegang tot een bibliotheek van relevante rapportages om oorzaken en verbeterpotentieel te achterhalen.

Uit te breiden met specifieke ondersteuning voor 

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. ValueCare ondersteunt verschillende zorgorganisaties om Horizontaal Toezicht op een effectieve wijze in te richten. We hebben een concrete aanpak ontwikkeld die we graag met u delen.

Meer

Zelfonderzoek / Handreiking

ValueCare ondersteunt meer dan de helft van de GGZ- en ziekenhuissector bij het Zelfonderzoek curatieve GGZ en de Handreiking. We helpen instellingen om deze verantwoording efficiënt, conform gestelde eisen, tijdig en op navolgbare wijze uit te voeren. Daarbij bouwt u meteen aan een stevige basis voor Horizontaal Toezicht.

Meer

Productiemonitor

ValueCare ondersteunt organisaties om zicht te houden op hun productie, opbrengsten en kosten door deze te monitoren en voorspellen. Het ValueCare portaal geeft dagelijks de meest recente inzichten op het gebied van de gerealiseerde productie, de prognose van de productie voor het (schadelast) jaar en de verwachte onder/overproductie zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Meer

Normenkaderzorg

ValueCare neemt een belangrijke zorg uit handen door de volledige wet- en regelgeving, wijzigingen en andere geldende afspraken te vertalen naar uniforme, programmeerbare normen. Op www.normenkaderzorg.nl beschrijven en beheren wij deze normen.

Meer

Onze troeven

200% 

Return on investment binnen één jaar. 

3 maanden 

Een werkend BI/risico-control framework 

> 600 

Bibliotheek aan controles en BI-rapportages

7 jaar 

ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd

11 jaar 

Marktleider informatievoorziening in de zorg

Voor wie

Het ValueCare netwerk

GGZ Delfland beheerst Horizontaal Toezicht

Met een onafhankelijke verklaring (COS 3000 type 2) en een positieve beoordeling van zorgverzekeraars DSW en Zilveren Kruis heeft GGZ Delfland aangetoond verantwoording via HT effectief te beheersen. Bij ValueCare...
Read More

Agenda

 Datum Bijeenkomsten
7 februari 2019       Inspiratiesessie Prestatie-verbetering en Risicobeheersing