• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Zó stuurt Erasmus MC actief op kwaliteit bronregistratie

  ziekenhuizen da

  In één keer goed. Dat is het streven van Erasmus MC. De monitoring op dagelijkse risicobeheersing geeft inzicht in waar in processen of organisatie zaken niet goed gaan. En dáár kun je op sturen, zodat de fouten niet blijven ontstaan, maar bij de bron worden aangepakt. En dát heeft weer direct effect op je productiecijfers.

  Het Erasmus MC bewaakt dagelijks bij de bron de rechtmatigheid, volledigheid en tijdigheid van haar registratie. Daarnaast stuurt zij, via dashboards, actief op de instroom van fouten, zodat deze voorkomen worden. 

  AG014_VC_Instroom-Chirurgie

  Erasmus MC gebruikt daarbij stuurinformatie om te zien waar processen/registratie in de organisatie niet goed gaan, bijvoorbeeld bij bepaalde afdelingen, diagnosen, verwijzingen, OK, opname, dure geneesmiddelen, verrichtingen, agenda. Deze gedefinieerde risicogebieden sluiten aan op het risk control framework. Het resultaat van de sturing is bewustwording van de taken en verantwoordelijkheden, risico’s en betere kwaliteit van de bronregistratie.

  Het juist vastleggen van alle geleverde zorg verbetert niet alleen de kwaliteit van de brondata maar heeft direct effect op (de kwaliteit van) je productiecijfers en overige managementinformatie. Zorgactiviteiten die immers niet (goed) geregistreerd worden hebben effect op de omzet. Dit wordt continu gemeten. Zo ontstaat stuurinformatie op de DBC bedrijfsvoering. Met deze inzichten wordt gericht gestuurd op het wegwerken van acties en doorvoeren van structurele verbeteringen.

  Het BI Zoekplatform van ValueCare maakt deze informatie eenvoudig toegankelijk, via dagelijkse acties én KPI-rapportages. Zo verbetert Erasmus MC continu op kwaliteit en betrouwbaarheid van stuurinformatie.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.