Contact »
Header Zorgprestatiemodel

Weten wat de impact van het Zorgprestatiemodel is op jouw omzet?

Geschreven op 16 maart 2020

De invoering van het Zorgprestatiemodel in 2022 is voor alle GGZ instellingen erg ingrijpend. Om GGZ instellingen zo snel mogelijk inzicht te geven in de impact van deze nieuwe financiering, zijn wij in maart gestart met een simulatie. Deze simulatie ontwikkelen we met ruim 10 grote GGZ-instellingen. Alle GGZ-instellingen in Nederland kunnen zich aansluiten. Ook jouw instelling is van harte welkom.

Het doel van onze simulatie:

Het doel van deze simulatie is om inzicht te krijgen in de financiële impact van het Zorgprestatiemodel. Bij ValueCare vindt de simulatie plaats op basis van de huidige registraties. Hierdoor krijgen deelnemers een realistisch beeld dat gebaseerd is op feiten. Het uiteindelijke simulatiemodel dat in 2021 voor het overgangsjaar naar het Zorgprestatiemodel wordt ingezet komt hieruit voort en legt tevens de basis voor sturing op en monitoring van je omzet en bedrijfsvoering.

Deelnemers simulatie ValueCare

GGZ Rivierduinen
Eleos
Mondriaan
Lentis
GGZ Delfland
Breburg
Emergis
Parnassia
Mediant
Arkin

Meest gestelde vragen

over onze simulatie en het Zorgprestatiemodel

Heb je een andere vraag of wil je weten of de simulatie iets is voor jouw GGZ instelling is? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Waarom moet ik kiezen voor de simulatie van ValueCare?

Een groot voordeel van onze simulatie is dat we de grootste van Nederland zijn. We werken samen met veel GGZ-instellingen en hierdoor hebben we toegang tot veel data waarop we onze simulatie uitvoeren. Hierdoor benaderen we de werkelijkheid. Een tweede voordeel is dat er bij onze simulatie veel verschillende kennis en expertise aan tafel zit. Zowel van grotere als van kleinere GGZ instellingen. Hierdoor komen we samen sneller verder.

Wat is het Zorgprestatiemodel ook alweer?

Het Zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen. Zie ook https://www.zorgprestatiemodel.nl

Wat is het doel van het simulatiejaar Zorgprestatiemodel in 2021?

Doel van de simulatie in 2021 is om inzichtelijk te krijgen wat de daadwerkelijke financiële effecten zijn van de invoering van het Zorgprestatiemodel. Bij ValueCare simulatie vindt de simulatie plaats op basis van de huidige registratie. Het uiteindelijke rekenmodel dat in 2022 voor het Zorgprestatiemodel wordt gebruikt komt uit deze simulatie voort.

Waarom zou ik deelnemen aan een simulatie?

Als deelnemer aan de simulatie krijg je deze zomer een goed eerste beeld van de (financiële) effecten van het zorgprestatiemodel. En wat dat kan betekenen voor de omzet van jouw GGZ instelling. Daarnaast geven de doorrekeningen en benchmarks in een vroeg stadium inzicht in mogelijke verbeterpunten in het model. We hebben hierover afstemming met GGZ Nederland.

Ik wil graag een doorrekening op basis van mijn eigen data. Kan dat?

Ja, dat kan. We hebben verschillende mogelijkheden om dit eenmalig of structureel te doen. Neem vrijblijvend contact op met Anneke Lalleman over welke simulatie-monitor het beste bij jouw GGZ instelling past en wat de kosten hiervan zijn.

Stuur ons een bericht

Of bel direct met

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 635 15
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin