Contact »
Zorgprestatiemodel Value Care

Simulatie Zorgprestatiemodel bij ValueCare in volle gang. Meld je nu aan voor de koploper- of klankbordgroep en doe mee.

In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel - de nieuwe financieringssystematiek binnen de curatieve GGZ (ZVW & FZ) - ingevoerd. Een zeer belangrijk onderdeel in de voorbereiding hiervan is het simulatiejaar in 2021. GGZ instellingen die graag voor de zomer willen weten wat de (financiële) effecten zijn van deze nieuwe financieringssystematiek kunnen zich nu aanmelden voor onze koploper- of klankbordgroep. De eerste bijeenkomsten staan in april gepland dus meld je snel aan.

Deelnemers aan de koploper- of klankbordgroep krijgen dankzij de simulatie:

  • Voor de zomer inzicht in de (financiële) effecten van het Zorgprestatiemodel voor de eigen organisatie.
  • Invloed op het definitieve rekenmodel van het Zorgprestatiemodel dat in 2022 wordt ingevoerd.

Starten met het Zorgprestatiemodel?

Sluit je aan bij de koploper- of klankbordgroep!
Aanmelden »
Wat is het doel van het simulatiejaar Zorgprestatiemodel in 2021?

Doel van de simulatie in 2021 is om inzichtelijk te krijgen wat de daadwerkelijke financiële effecten zijn van de invoering van het Zorgprestatiemodel. De simulatie vindt plaats op basis van de huidige registratie. Het uiteindelijke rekenmodel dat in 2022 voor het Zorgprestatiemodel wordt gebruikt komt uit deze simulatie voort.

Waarom zou ik deelnemen aan de koploper- of klankbordgroepen?
  • Als deelnemer aan de koploper- of klankbordgroep krijg je de komende maanden een goed beeld van de (financiële) effecten van het zorgprestatiemodel op basis van jullie huidige registratie.
  • Daarnaast geven de doorrekeningen en benchmarks in een vroeg stadium inzicht in mogelijke verbeterpunten in het model. We hebben hierover afstemming met GGZ Nederland.
Wat is het verschil tussen de koploper- en de klankbordgroep?
  • De koplopergroep bestaat uit een kleine groep GGZ instellingen. Samen gaan we het simulatiemodel verder vormgeven. Ook gaan we een aantal benchmarks uitvoeren. De eerste belangrijke stap– het weergeven van de kwantiteit van de productie in zorgprestaties – is reeds in gang gezet.
  • De klankbordgroep bestaat uit een bredere groep GGZ instellingen. Tijdens een aantal werksessies nemen we iedereen mee in de ontwikkeling van het simulatiemodel. Ook gaan we bepaalde keuzes toetsen.
Themanieuwsbrief Zorgprestatiemodel:

GGZ instellingen kunnen zich ook abonneren op onze speciale themanieuwsbrief over het Zorgprestatiemodel. Met deze nieuwsbrief blijf je automatisch op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Supersympathiek! Maar waarom biedt ValueCare deze service?

Het Zorgprestatiemodel is voor alle GGZ instellingen erg ingrijpend. Daarom vinden we het belangrijk om GGZ instellingen - zowel klanten als niet klanten - zo snel mogelijk inzicht te geven in de effecten van deze nieuwe systematiek van financiering. Daarmee bouwen we samen aan een goed simulatiemodel dat op korte termijn kan worden ingezet.

Doe je mee? Samen weten we meer!

Starten met het Zorgprestatiemodel?

Sluit je aan bij de koploper- of klankbordgroep!
Aanmelden »

Stuur ons een bericht

Connect direct

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 635 15
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin

Joan

Joan Muijsken

+316 234 78 238
joan.muijsken@valuecare.nl

connect via linkedin