• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Met ValueCare declareren GGZ instellingen 100% correct en aantoonbaar (want volledig ISAE 3000 Type II gecertificeerd).

  ggz

  “Zorgen dat er nooit meer een foute factuur de deur uit gaat. En dat dit ook nog aantoonbaar is.” Dát is de ambitie geweest bij de ontwikkeling van de blokkade van facturatie, een essentieel onderdeel van onze Horizontaal Toezicht Zorg (HT) oplossing. En we zijn trots dat dit is gelukt.

  In dit artikel leggen we uit hoe de blokkade van facturatie werkt en waarom wij dat belangrijk vinden.

  Hoe werkt deze blokkade van facturatie?

  Met deze blokkade van facturatie kunnen zorgaanbieders met enkele muisklikken het bestaan én de werking van beheersmaatregelen aantonen. Met als resultaat dat er wordt afgerekend met de foutieve factuur. Anders gezegd: foutieve facturen gaan de deur niet meer uit. Aantoonbaar correct declareren noemen we dat.

  1. Jij als zorgaanbieder bent volledig in control. Je bepaalt zelf, vaak in afstemming met de zorgverzekeraar, welke beheersmaatregelen (data-analyses) wel blokkerend moeten werken en welke niet. Deelwaarnemingen zijn in huidige vorm vooral geënt op procesverbetering en onderdeel van het dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het control framework (CFW) met hoge- en midden risico’s speelt een grote rol in afweging welke beheersmaatregelen wel blokkerend moeten werken en welke niet. Deze stel je op tijdens de implementatiefase (fase D), al dan niet eerder, in de verbeterfase bijvoorbeeld (fase C). Wanneer je wilt dat beheersmaatregelen niet alleen blokkerend werken maar óók gecertificeerd zijn is het handig om hierover tijdig met ValueCare contact te hebben.
  2. Met behulp van het ZIS of een robot wordt het (zorg)product automatisch geblokkeerd wanneer deze klaar staat voor facturatie maar nog een fout bevat. Bij ValueCare is dit een standaard onderdeel van onze HT tooling.
  3. ValueCare biedt dagelijks blokkadetabellen aan. Deze blokkadetabellen laten direct zien welke (zorg)producten geblokkeerd zijn. Deze posten worden voorzien van het label voorlopig niet factureren!
  4. Jij als zorgaanbieder beoordeelt deze posten en beslist of de als foutief aangemerkte post uiteindelijk wel of niet gefactureerd mag worden. Na beoordeling kun je aantonen welke posten geblokkeerd zijn én waarbij er geen foute factuur is verstuurd. Verantwoording afleggen (fase E) wordt op deze manier eenvoudig.
  Implementatie HT
  Wat onderscheidt de HT oplossing van ValueCare - waaronder de blokkade van facturatie - van andere oplossingen?
  • Met onze HT oplossing worden alle stappen in jouw facturatieproces navolgbaar en dus aantoonbaar. Gegarandeerd want óók de beheersmaatregelen zijn voorzien van de ISAE 3000 Type II certificering. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en assurance partijen steunen op deze certificering.
  • Je krijgt echt volledige grip op het facturatieproces. Want jij als zorgaanbieder kunt iedere - als foutieve factuur - gelabelde post volgen. En als jij het kunt volgen, is het makkelijker om hierover te verantwoorden.
  • Je kunt zonder enige moeite verantwoording afleggen aan verzekeraars, het management en toezichthouders. Immers: dankzij de overzichtstabel heb jij als zorgaanbieder direct zicht of een post is gefactureerd die op de blokkadelijst staat. Binnen één oogopslag toon je aan dat er géén foute facturen de deur uit gaan.
  Drie voordelen van aantoonbaar correct declareren:
  1. De blokkade voor facturatie is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor Horizontaal Toezicht. Aantoonbaar correct declareren vormt immers een essentieel onderdeel in het Horizontaal Toezicht traject.
  2. Als je aantoonbaar correct declareert vergroot je de financiële zekerheid van jouw zorginstelling. Je voldoet immers aan de gemaakte afspraken met verzekeraars over rechtmatigheid en doelmatigheid.
  3. Door middel van een constructieve dialoog draagt Horizontaal Toezicht bij aan een eenduidige, tijdige en gezamenlijke duiding van de interpretatie van wet- en regelgeving. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg en dus ook de cliënt.
  Ook de overgang maken naar Horizontaal Toezicht en afrekenen met die foutieve factuur?

  Ben je enthousiast en wil je graag meer weten over Horizontaal Toezicht in de zorg en de blokkade van facturatie? Neem dan contact met ons op.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.