• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • SGE en ValueCare starten pilot stuurinformatie (BI) huisartsen-zorg

  ggz bi

  De ontwikkeling van een huisartsen-dashboard en een prestatiekaart zijn twee belangrijke doelstellingen van deze pilot. Hiermee kan SGE de belangrijke KPI’s op bedrijfsvoering monitoren. Optimaliseren van de stuurinformatie is een van de strategische programma’s van SGE. Een van de stappen daarin is om stuurinformatie eenvoudig toegankelijk te maken. Op basis van actuele data uit verschillende bronnen voor alle huisartsen en managers. Logische aanvullende voorwaarde is dat het voor medewerkers eenvoudig moet zijn om deze stuurinformatie te raadplegen. SGE wordt daarvoor ontwikkelpartner van ValueCare, die in de zorgsector breed actief is op het gebied van informatievoorziening.

  SGE is in 35 jaar uitgegroeid tot een organisatie met 11 Gezondheidscentra van waaruit eerstelijnszorg geleverd wordt in alle wijken van Eindhoven.

  "De uitdaging in de zorg is de komende jaren meer te doen met minder mensen en middelen. Dat is geen bedreiging, maar een kans om échte veranderingen door te voeren: in hoe we zorg leveren, in hoe we gezondheid bevorderen en in hoe we samenwerken." Zo verwoordt Pascale Voermans (voorzitter Raad van Bestuur) de uitdagingen waar SGE voor staat.

  De ambitie van SGE is daarbij om steeds meer regionaal samen te werken en zo de zorg efficiënt en doelmatig aan te bieden. Om de toenemende uitdagingen goed te kunnen besturen is het stimuleren en faciliteren van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers van groot belang. En natuurlijk is actuele, fact based informatie die voor iedereen goed toegankelijk is, daarbij een essentiële randvoorwaarde. Waarbij data uit diverse bronsystemen gekoppeld is.

  ValueCare ondersteunt meer dan 100 zorgorganisaties met het toegankelijk maken van relevante informatie (Risicobeheersing, BI). ValueCare doet dat voor alle medewerkers door middel van het bieden van een platform voor kennisdeling (controles en rapportages). “We hebben veel zin om SGE hierbij te gaan ondersteunen en daarmee een standaard voor de eerstelijnszorg te ontwikkelen”, aldus Anneke Lalleman, partner ValueCare.

  Op de hoogte blijven over de ontwikkeling van deze pilot? Meld je aan op onze nieuwsbrief of neem contact op.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.