Contact »
I Stock 1182227832

Krijg grip op het jaarrekeningtraject en verlaag de controledruk

Geschreven op 16 juli 2020

Met het Jaarrekening 2019 traject nog vers in het geheugen stellen veel bestuurders en (concern) controllers zich de vraag hoe dit traject minder tijds- en kostenintensief te maken. Veel instellingen binnen de Ouderen- en Gehandicaptenzorg merken dat, net als bij KwadrantGroep, de controledruk toeneemt en dat het de organisatie ontzettend veel tijd kost om aan alle controles en vragen van de accountant te voldoen. Daarnaast gaat er onevenredig veel tijd zitten in de jaarverantwoording over de WMO, Jeugd, het kwaliteitskader en de WNTi.

Jaspert 900600 2
“Bij KwadrantGroep werken we nu een jaar met Daily Auditing van ValueCare en dit jaar zien we voor het eerst een afname in de benodigde administratieve inspanning én in onze accountantskosten.” Jaspert Meijburg - Concern Controller

Samen met KwadrantGroep en KPMG, is ValueCare een traject gestart om de controles ten behoeve van het jaarrekeningtraject te ondersteunen met dagelijkse, geautomatiseerde risicobeheersmaatregelen. Opdat KwadrantGroep en haar accountant met zekerheid kunnen steunen op de beheersmaatregelen van ValueCare, certificeert ValueCare de geselecteerde risicobeheersmaatregelen als onderdeel van haar ISAE-3000 type II certificering.

Samenwerken met ValueCare voorkomt:

  • Handmatige controles
  • Losse werk- en controlelijstjes
  • Reactieve herstelacties
  • Reperformance door de accountant
  • Opstellen en eindeloos aanpassen rapportages
  • Handmatig aantonen volledigheid en juistheid data

Over de samenwerking:

“We verwachten dat de stap die we met ValueCare en onze accountant gaan zetten om de beheersmaatregelen te certificeren ons veel tijd gaat besparen. Daarnaast geeft het ons nog meer zekerheid over de rechtmatigheid van de geleverde productie, het gehele jaar door"

- Jaspert Meijburg - Concern Controller KwadrantGroep

Voordelen van certificering...

Voordeel van dit traject is dat alle processen en beheersmaatregelen die binnen de ISAE certificering van ValueCare worden gecontroleerd, niet meer door de accountant bij de individuele instelling gecontroleerd hoeven te worden. Daarnaast bespaart het de interne organisatie veel tijd en helpt het bij het tijdig en soepel doorlopen van het jaarrekeningtraject.

Stuur ons een bericht