• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Horizontaal Toezicht ook in het Zorgprestatiemodel?

  ggz da ht zpm

  Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel dan echt een feit! De ontwikkeling van de nieuwe systematiek is momenteel in volle gang en ook Valuecare bereidt zich hier samen met haar netwerk zo goed mogelijk op voor.

  Wat gaat er veranderen?

  Eind 2021 verdwijnt de DB(B)C-systematiek in de GGZ. In 2022 gaat het declareren van zorg op een andere manier, namelijk via prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een feitelijke weergave van de geleverde zorg moet leiden tot een eenvoudige, begrijpelijke declaratie met een kortere doorlooptijd.

  Horizontaal Toezicht en Zorgprestatiemodel

  Binnen Horizontaal toezicht ligt de nadruk op in één keer juist en tijdig registreren en declareren (first time right). Dit vindt zo vroeg mogelijk in de registratie- en declaratieketen plaats en is ingebed in de zorgprocessen aan de voorkant.

  ValueCare levert haar klanten een volledig ingericht Control Framework en dynamische blokkadelijst waarmee geautomatiseerd risico's worden bewaakt en organisaties aantoonbaar in control zijn. Binnen het Zorgprestatiemodel wordt getracht terug te gaan naar de eenvoud, maar begrippen zoals rechtmatigheid en gepast gebruik blijven ook in het nieuwe model van kracht. Aangezien de doorlooptijd tot facturatie korter wordt, zijn geautomatiseerde controles belangijker dan ooit.

  ValueCare zet zich in voor het ontwikkelen van een generieke standaard. Het uitgangspunt hiervoor is de landelijke gepubliceerde risicolijst aangevuld met risico’s vanuit het veld. Beheersing van deze risico’s komen binnen de ValueCare tooling vroeg in het proces bij de verantwoordelijke medewerker te liggen. Zo ontstaat een directe terugkoppeling en verbeterproces met als vangnet de automatische blokkadefunctie. Hiermee blijven de randvoorwaarden voor Horizontaal Toezicht ook in het Zorgprestatiemodel geborgd.

  Wil je meer weten over de ondersteuning van ValueCare bij Horizontaal Toezicht en het Zorgprestatiemodel? Kijk dan onze webinar over dit onderwerp terug:

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.