• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Grip krijgen op tekorten in de jeugdzorg?

  gemeenten

  Goede stuurinformatie leidt tot betere beslissingen

  De uitvoering van de Jeugdwet leidt in toenemende mate tot financiële problemen voor gemeenten. De kosten van de jeugdzorg blijven stijgen, zo blijkt uit het onderzoek ‘Stelsel in groei. Onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg kosten’ dat door AEF is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS, BZK, Financiën en JenV en de VNG.

  Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten 1,6 tot 1,8 miljard euro extra nodig hebben om alle noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Dat komt niet door een stijging van het aantal jongeren met jeugdzorg, maar door achterblijvende uitstroom en hogere kosten per jongere: “De jeugdhulp per cliënt is dus duurder geworden, en duurt langer”, aldus AEF. Hoe kun je als gemeente hierop sturen?

  Te laat ingrijpen door ontbreken van inzicht

  Vooropgesteld dat uitstroom en kosten beperkt te beïnvloeden zijn, is hét probleem dat zich bij veel gemeenten voordoet het ontbreken van inzicht in feiten om tijdig bij te sturen. 

  • Het blijkt vaak een tijdrovende klus om benodigde data uit diverse registratiesystemen te verzamelen en tijdig antwoord te hebben op belangrijke vragen. De rapportages worden veelal handmatig gemaakt, waardoor informatie vaak laat beschikbaar is. 
  • Vervolgens ontstaat er discussie over ‘de waarheid’ tussen verschillende lijstjes die in omloop zijn én bereikt de informatie niet altijd de juiste mensen. 

  Kortom: het is een hele uitdaging om te voldoen aan de eerste twee belangrijke voorwaarden om pro actief te kunnen sturen: 

  1. De aanwezigheid van betrouwbare feiten.
  2. De directe beschikbaarheid van deze feiten in de organisatie. 
  Effectief sturen door inzicht en samenwerking

  Gemeenten zijn zich bewust van het belang van goede en actuele stuurinformatie. Zij hebben behoefte aan structureel inzicht op vragen zoals:

  • Wat is de vraag naar zorg?
  • Hoeveel zorg is er beschikt ten opzichte van de begroting?
  • Hoe ontwikkelen zich de kosten per cliënt?
  • Zijn de instroom en uitstroom van cliënten in evenwicht?
  • Blijven de uitgaven binnen budget?

  Gemeenten kunnen met behulp van deze informatie bijsturen én in gesprek gaan met de uitvoerende partijen in de jeugdzorg. Zo kan via een gezamenlijke effort op basis van feiten gekeken worden welke bijsturing mogelijk is en kan je op zoek naar ‘best practices’, mogelijkheden om de effectiviteit van de zorg te verbeteren én meer grip te krijgen op de kosten. Goede en actuele stuurinformatie is daarvoor cruciaal.

  “Het potentieel van actuele stuurinformatie zelf ervaren? Vraag dan nu een gratis demo aan.“


  Annelien Gijzen, Consultant ValueCare

  De zekerheid van actuele stuurinformatie

  Het kan ook anders. Meer dan 100 organisaties in de publieke sector (waaronder zorg en gemeenten) maken al gebruik van ValueCare om grip te krijgen op hun bedrijfsvoering. ValueCare kan gemeenten ontzorgen in hun informatievoorziening. ValueCare ontsluit dagelijks alle bronsystemen, zodat altijd actuele stuurinformatie beschikbaar is. De combinatie van prestatiekaarten met de belangrijkste KPI’s en verdiepende dashboards met aanvullende stuurinformatie zorgt ervoor dat altijd en op alle niveaus in de organisatie de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.

  • Pro-actief sturen in plaats van achteraf verklaren
  • Altijd actuele informatie, rechtstreeks vanuit de bronsystemen
  • Medewerkers hebben automatisch toegang tot relevante rapportages
  • Bewezen kwaliteit: meer dan 100 organisaties maken al gebruik van ValueCare

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.