• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Slimme datacontroles op basis van het berichtenverkeer

  gemeenten

  De decentralisatie van de jeugdzorg en de Wmo in 2015 heeft geleid tot intensieve communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. Die interactie met de cliënt en de zorgaanbieder brengt voor de gemeente veel risico’s met zich mee.

  De juiste zorg moet immers op de juiste plaats terechtkomen en daarbij moet verspilling en misbruik worden voorkomen. Daarbij moet de gemeente voldoen aan steeds veranderende landelijke wetgeving en plaatselijke verordeningen.

  Er is een manier om die risico's af te dekken, zonder enorme administratieve last.

  De gestandaardiseerde communicatie via het berichtenverkeer kan worden benut om geautomatiseerde controles op rechtmatigheid en doelmatigheid uit te voeren.

  Door automatische controles te draaien op het berichtenverkeer, zorg je als gemeente dat je altijd voldoet aan de wetgeving, worden onterechte facturen direct zichtbaar en het bespaart vele uren die nu worden besteed aan steekproefsgewijs controleren en handmatig opstellen en verwerken van uitvallijsten.

  Hoe werkt dat precies?

  Om de communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders te stroomlijnen is de iJw en iWmo ontwikkeld: een landelijk vastgestelde standaard voor informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit is de basis voor het berichtenverkeer Jeugdwet en Wmo.

  Middels het berichtenverkeer wisselen gemeenten en zorgaanbieders informatie uit over de zorgverlening aan cliënten voor jeugdzorg en Wmo. Berichtenverkeer is ingericht ten aanzien van:

  • Indicatie;
  • Toewijzing;
  • Levering;
  • Eigen bijdrage;
  • Declaratie.

  Door automatische controles uit te voeren op de berichten, kun je als gemeente dagelijks zien of de levering en facturatie van zorgaanbieders rechtmatig is.

  Dat kan op basis van 100% datacontroles, door gebruik te maken van ValueCare Daily Auditing.

  Beschikbare controles zijn bijvoorbeeld:

  • Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden;
  • Bericht Jw305 of Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen;
  • Declaratie valt buiten periode tussen start en stop zorg;
  • Declaratie valt buiten indicatieperiode.

  Door dagelijks te sturen op deze risico’s wordt voorkomen dat bijvoorbeeld eigen bijdragen veel te laat worden geïnd of dat ten onrechte betalingen aan zorgleveranciers worden gedaan terwijl de beschikking al is afgelopen

  De belangrijkste voordelen van Daily Auditing zijn:

  • Tijdig actie nemen door dagelijkse risicosignalering;
  • De acties komen direct terecht bij de verantwoordelijke medewerkers;
  • De organisatie is ‘in control’ en rechtmatigheid is geborgd.
  Wil je weten wat Daily Auditing kan opleveren in jouw Gemeente?

  We laten je graag zien wat de mogelijkheden zijn. Plan hieronder een korte demo in via Teams:

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.