• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Zo kreeg GGZ Delfland de kosten onder controle - door de kwaliteit van zorg voorop te stellen

  ggz da ht case case optimale zorg case financieel case compliance

  De zorgkwaliteit en bedrijfsvoering staan er goed voor bij GGZ Delfland. Uit financiële benchmarks blijkt dat ze goed uit de bus komen. Dat komt mede doordat er zo veel mogelijk hoog opgeleide behandelaren aan de voorkant van het zorgproces worden ingezet.

  Maar toen financieel directeur Arent van der Heide elf jaar geleden begon bij GGZ Delfland, stonden in de eerste presentaties met de verzekeraar alle stoplichten op rood. “Het leek erop dat we te weinig cliënten zagen en onze registratie liep allesbehalve goed. Mijn eerste ontmoeting met de verzekeraar was ontluisterend.”

  Omslag

  Er was dus een flinke omslag nodig om de zaken weer op orde te krijgen. GGZ Delfland ging aan de slag met Risicobeheersing: dagelijkse controles op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van registraties.

  Arent: “Het is een cultuuromslag geweest. We zijn kortere contacten gaan doen, maar wel meer op één dag. En we zijn strakker gaan sturen op declarabiliteit, de zorgprogramma’s veel strakker gaan navolgen. Dat is één deel. Het andere is dat de registratie gewoon verbeterd is, dankzij de Risicobeheersing.”

  Zorgkwaliteit

  GGZ Delfland besloot om niet alleen op de cijfers te sturen. Ze gingen strakker monitoren op de zorginhoudelijke onderwerpen en brachten de registratie op orde. Ze zorgden steeds dat de kwaliteit van de zorg voorop stond. Met goed resultaat.

  Arent: “Afgelopen tien jaar heeft het zorginhoudelijke proces heel erg op de voorgrond gestaan, met als randvoorwaarde dat we financieel gezond moeten blijven. We hebben gezorgd dat de in-, door- en uitstroom beter worden gefaciliteerd. Dat levert uiteindelijk betere kwaliteit van de zorg op. En helpt om die kwaliteit meer aantoonbaar te maken.”

  Het doel was daarbij steeds om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en behandelaren te helpen. Ook het inrichten van strakkere registratie en controles werd als zorginhoudelijk instrument ingestoken.

  Sturing

  Arent: “We hebben niet alleen de wetgeving als uitgangspunt gekozen, maar vooral de zorginhoudelijke kant. En dat levert ons nog steeds veel op.”

  Die keuze betekent dat GGZ Delfland soms zorginhoudelijk strakker stuurt dan de wet- en regelgeving aangeeft. Een voorbeeld daarvan is: in een vervolg-dbc hoef je geen direct contact te hebben van de regiebehandelaar. Maar GGZ Delfland vindt zorginhoudelijk dat dat wel zou moeten.

  Auditing

  De implementatie is soepel verlopen Er was grote urgentie en de meeste medewerkers zagen de meerwaarde.

  Arent: “Toen we net waren begonnen met de Risicobeheersing van ValueCare was dat op het e-mailadres van één collega. Binnen de kortste keren gingen een groot aantal behandelaren op dat e-mailadres inloggen. Iedereen zag dat het hielp.”

  Het team van GGZ Delfland was niet meer afhankelijk van lijstjes en van mensen die die lijstjes elke dag moesten draaien en versturen. In plaats daarvan waren de controles allemaal geautomatiseerd en werden ze elke dag automatisch ververst.

  “Je zag wat er uitviel. En dat uitvallen, dat kon je herstellen. Daardoor had iedereen veel meer zicht op datgene wat hij aan het doen was. En de kwaliteit van de zorg werd verbeterd.”

  Horizontaal Toezicht

  Die Risicobeheersing is ondertussen geëvolueerd tot Horizontaal Toezicht. Arent: “Dat is één van de grootste successen. We zijn in staat geweest om met behulp van ValueCare aantoonbaar te maken dat we voldoen aan het Horizontaal Toezicht. Dat hadden we niet snel zelf kunnen doen.”

  Het is gelukt om binnen een jaar en als één van de eersten de overstap naar Horizontaal Toezicht te maken. GGZ Delfland heeft een compliance officer aangetrokken om de processen transparant te maken voor de verzekeraars en in gesprek te gaan met de verzekeraar over processen. ValueCare heeft hard gewerkt om alle audits van de accountants te doorstaan.

  Vertrouwen

  Arent: “Ik denk dat wij veel in de cultuur hebben gedaan. De beslissende zet was dat we dankzij de blokkades van ValueCare aan de verzekeraars hebben kunnen aantonen dat we alleen maar factureren datgene dat voldoet aan de eisen van de wet en regelgeving. Dat heeft ervoor gezorgd dat we alles in één keer goed hadden. Het levert vertrouwen op bij de verzekeraars.”

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.