Contact »
Pexels lukas 590022

Succesvolle koplopersessie Productieverantwoording / Jaarrekening

Geschreven door Marlon van Eerdt-Gons op 07 september 2021

Wij kijken terug op een geslaagde koplopersessie rondom de Productieverantwoording / Jaarrekening op 24 augustus. 

In de koplopersessie is het gezamenlijke Control Framework voor Alliade, Ipse de Bruggen, Kwadrantgroep en Rivas besproken. Het was bijzonder nuttig om gezamenlijk de risico’s door te spreken en te leren hoe daar binnen de verschillende instellingen mee om wordt gegaan.

Tijdens de koplopersessie:

  • Zijn 20 controles geoormerkt als belangrijk voor de Jaarrekeningcontrole en in scope gebracht voor de certificering 2021;
  • Is een overzicht gemaakt van risico’s en controles per instelling inclusief alle details, de uitrolstatus per instelling en de belangrijkste discussiepunten;
  • Is de agenda voor de volgende koplopersessie vastgesteld: impactbepaling, sturingsdashboards, feitelijke levering en doelmatigheid.

Op basis van de input van de koplopers gaat het ontwikkelteam van ValueCare de komende weken aan de slag. ValueCare zorgt dat alle controles die in scope zitten voor 2021 uiterlijk 1 oktober beschikbaar zijn.

Koplopers, bedankt voor jullie bijdrage!

Stuur ons een bericht

Bel direct met

Marlon van Eerdt

Marlon van Eerdt-Gons

+316 514 65 202
marlon.van.eerdt@valuecare.nl
connect via linkedin