• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Dit zijn de 3 grootste uitdagingen in de GGZ - voor en na de invoering van het ZPM

  ggz zpm

  Met de invoering van het zorgprestatiemodel komt er veel af op de Finance & Control van GGZ-instellingen. In dit artikel delen we de drie grootste uitdagingen in de komende maanden:

  Er zijn geen controleregels beschikbaar in het EPD

  Met de komst van ZPM krijgt de GGZ een nieuwe bekostigingsmethode en nieuwe declarabele eenheden. Dat betekent dat de bestaande validatieregels in de EPD’s vanaf januari niet meer werken.

  EPD-leveranciers zijn op dit moment volop bezig om hun software geschikt te maken voor het zorgprestatiemodel. Daarbij staat het registreren van de zorg in het nieuwe model bovenaan de prioriteitenlijst. De ontwikkeling van de declaratiemodule staat bij veel leveranciers daarna in de planning, waarbij ook enkele bijbehorende controleregels zullen volgen. Dat betekent dat GGZ-instellingen vanaf januari meer risico lopen om registratiefouten te maken, zonder dat het systeem je hiervoor waarschuwt.

  Tegelijkertijd wordt het handmatig controleren van de registratie complexer, omdat het door de nieuwe manier van registeren lastig in te schatten is welke fouten gemaakt worden. Daardoor loop je als instelling het risico dat fouten onzichtbaar blijven en dat je een deel van de geleverde zorg niet kunt factureren.

  ValueCare heeft al een grote set controles beschikbaar binnen het zorgprestatiemodel, zodat onze klanten in de GGZ in januari geen onnodige risico’s lopen.

  De gesprekken met verzekeraars worden lastig

  Met de komst van het ZPM kan de omzet voor sommige instellingen flink lager of hoger uitpakken. Het risico bestaat dat de meeste instellingen worden gekort. Daardoor zullen veel instellingen pittige gesprekken met de verzekeraars voeren. Ook is nog onduidelijk op welke prestatie-indicatoren verzekeraars volgend jaar zullen sturen. De oude indicatoren werken niet meer in het ZPM, maar wat daarvoor in de plaats komt is onzeker. Die kennisachterstand maakt het ook voor GGZ-instellingen moeilijk om hun sturing goed in te richten.

  Daartegenover staat dat instellingen die hun simulatie en informatievoorziening goed op orde hebben, een kennisvoorsprong creëren ten opzichte van de verzekeraars. Zij kunnen goed onderbouwen waarom de realisatie of prognose in de nieuwe situatie afwijkt.

  Dat helpt in de argumentatie naar verzekeraars. Bijvoorbeeld om hard te maken dat hogere omzet in ZPM niet afgeremd zou moeten worden. Met betere informatie kun je beter uitleggen wat je doet en waarom, waar afwijkingen van de norm vandaan komen en waarom het legitiem is om van een norm af te wijken in een specifieke situatie.

  ValueCare levert de ZPM-simulatie aan 40 zorginstellingen en heeft dus veel (gesimuleerde) ZPM-data beschikbaar. Op basis daarvan hebben we brede stuurinformatie met KPI’s ontwikkeld. In onze “Value at Risk” module worden de contractrisico’s van het betreffende kalenderjaar blootgelegd. In de module is benchmark-informatie beschikbaar, om ook inzicht te geven in welke mate de instelling een uitschieter is bij het afwijken van gecontracteerde parameters.

  Bestaande stuurinformatie valt weg vanaf 1 januari

  Doordat de hele bronregistratie vanaf 1 januari verandert, worden interne planning en control veel onzekerder. De hele organisatie moet anders gaan registreren, dus de structuur van de data verandert ook. Dat betekent dat het onmogelijk wordt om 2022 te vergelijken met eerdere jaren. En instellingen die daar nu nog niet op inspelen, kunnen pas vanaf januari nieuwe stuurinformatie ontwikkelen.

  Om GGZ-instellingen al vanaf 1 januari 2022 inzicht te geven in hun omzet en productie, heeft ValueCare de DBC-data omgezet naar ZPM-data. We hebben daarbij de oude datastructuur al in een nieuwe jas gegoten. Je kunt vanaf dag één de registratie in de nieuwe vorm zien, ook afgezet tegen de oude stuurinformatie. Daardoor behoud je als instelling inzicht in je oude data én kun je direct zien wat er in 2022 afwijkt ten opzichte van 2021. 

  Stel dat je in februari ontdekt dat je omzet 20% lager is dan vorig jaar, komt dat dan omdat je achterloopt in de nieuwe registratie of door een structurele afwijking? Zonder goede data is die vraag onmogelijk te beantwoorden, maar met de stuurinformatie van ValueCare kun je direct onderzoeken wat daarvan de oorzaak is.

  Meer weten?

  We hebben nu een demonstratie met (gesimuleerde) ZPM-data beschikbaar, waarmee we je de belangrijkste risico’s, controles en stuurinformatie kunnen laten zien. Vraag deze aan via het onderstaande contactformulier. Of kijk ons webinar over dit onderwerp gratis terug. 

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.