• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Toenemende vraag in de wijkverpleging: zo maakt Rivas zich klaar voor méér zorg in een krappe arbeidsmarkt

  vvt & ghz vvt case case optimale zorg

  Rivas bereidt zich voor op de groeiende zorgvraag in de wijkverpleging. Twan van den Munckhof, directeur Wijkverpleging legt uit: “We zien dat de vraag gaat toenemen. Wat betreft de verpleeghuiscapaciteit bijvoorbeeld, zullen we in de nabije toekomst 300 bedden tekortkomen in deze regio. Diezelfde beweging zien we ook in de wijk. Mensen blijven langer thuis, terwijl de vergrijzing toeneemt. Ondertussen kampen we ook met schaarste op de arbeidsmarkt.”

  Dat stelt zorgorganisaties als Rivas voor een flinke uitdaging. Twan: “Dat tekort gaan we niet even oplossen met wat bijbouwen. Het vraagt andere manieren van zorg verlenen.” Rivas kijkt naar een combinatie van oplossingen om ook in de toekomst aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen. Rivas zet in op steeds meer digitaal, slimmer samenwerken, duaal leiderschap en betere inzet van data om te sturen.

  Steeds meer digitaal

  Twan: “Een van de initiatieven die wij nu uitrollen is een digitaal team. We hebben de ambitie om dat team in 3 jaar te laten groeien naar 20 FTE digitale zorg. Dan gaat het over beeldbellen, maar ook het inzetten van slimme medicatiedispensers en slimme sensoren. We hebben onderzoek gedaan bij welke cliënten we digitale zorg zouden kunnen toepassen. Daar kwam uit dat 22% van de cliënten er baat bij zou kunnen hebben. Dat zijn wel serieuze getallen.” Door COVID is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen. Het inzetten van beeldbellen leek heel lang een grote stap, maar de urgentie groter werd is het heel snel omarmd.

  Slimmer samenwerken

  Rivas werkt ook aan steeds betere samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines. Ook dat is dankzij COVID versneld op gang gekomen. Rivas is een brede zorgorganisatie: van ziekenhuis tot langdurige zorg, wijkverpleging en revalidatie. Dat zorgt soms voor uitdagingen, maar ook voor kansen in de samenwerking.

  Mirelle Keinemans, adviseur Wijkverpleging bij Rivas, licht toe: “We kunnen zorg combineren, zonder dat we allemaal bij de client over de vloer hoeven te komen. Dat is een voordeel van onze brede organisatie. Bijvoorbeeld als iemand versneld uit het ziekenhuis kan, maar nog wel wondzorg nodig heeft. We starten bij de client thuis om de handelingen aan te leren en te kijken of het goed gaat. Daarna gaat de zorg over naar het digitale team. Als het nodig is, kunnen zij direct het ziekenhuis inschakelen.” Door te zoeken naar steeds meer van dat soort combinaties wil Rivas hun zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk inzetten, zonder dat de zorg voor patiënten eronder lijdt.

  Duaal leiderschap

  In november start Rivas in de wijkverpleging met een pilot Duaal leiderschap. Daarbij krijgt een zorgprofessional samen met een teammanager de leiding over een aantal teams. Twan: “Door duaal management denken wij een model te vinden waarin professionals en management elkaar gaan versterken. We vinden het zonde om schaarse handen van het bed af te halen, maar willen ook niet vanachter een bureau bedenken wat belangrijk is. Bovendien hopen we onze medewerkers een meer uitdagende functie en werkplezier te geven door het bieden van regie en meer verantwoordelijkheid.”

  Duaal leiderschap is één van de manieren waarop Rivas kans ziet om zorgprofessionals en management met elkaar te verbinden. Stuurinformatie speelt daarin ook weer een rol. Twan onderbouwt dit: “We willen van de teams horen wat zij nodig hebben aan informatie om hun werk goed te doen. In de pilot gaan we kijken met welke informatie we de kwaliteit en doelmatigheid van zorg echt kunnen verbeteren. Daarna gaan we met ValueCare in gesprek over passende dashboards voor zo’n team met duaal management.”

  Sturen op data

  Rivas maakt steeds meer gebruik van data om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te blijven verbeteren. Om zowel het management als de zorgprofessional goed te ondersteunen bij de transities die plaatsvinden, is goede stuurinformatie essentieel. Twan: “De verzorgende of de verpleegkundige moet informatie krijgen waar hij of zij echt op kan sturen. Er is veel data beschikbaar, maar het is pas nuttig als stuurinformatie wanneer je de kwaliteit van de zorg ermee kunt beïnvloeden.”

  Rivas en ValueCare werken samen aan steeds betere informatievoorziening. Voor iedere rol worden verschillende dashboards ingericht om steeds beter te kunnen sturen. Twan: “Het is belangrijk dat verpleegkundigen kunnen zien welke zorg we leveren bij een client en wat het resultaat daarvan is. De teammanagers houden zich bezig met de bedrijfsvoering. Zij zien bijvoorbeeld de uitnutting van het budget en hoe het gaat met de bijsturing daarop. Het bestuur wil het overall beeld kunnen zien: wat de trends zijn en wat dat betekent voor het strategisch beleid?”

  Zorgintensiteit voorspellen

  De volgende stap voor Rivas wordt om de benodigde zorgintensiteit te voorspellen aan de hand van de verbeterde stuurinformatie. Twan: “Dat is een model dat we verder gaan uitwerken. We willen vooruitkijken en steeds beter leren welke interventies waar het beste zijn. Zodat we kunnen zien wat het meest effectief is, kunnen benchmarken, en steeds weer van elkaar kunnen leren. Het is fijn om achteraf te zien hoe het gelopen is, maar de voorspellende waarde is nog belangrijker.”

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.