Contact »
ARQ artikel

Welkom ARQ

Geschreven door Marjon Schiltman op 10 februari 2022

ARQ behandelt mensen met complexe psychotrauma klachten en bouwt voort op kennis en ervaring opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog (in 2005 is ARQ gefuseerd met Centrum’45). In januari zijn we de samenwerking gestart.

ARQ is overtuigd van onze grote landelijke toegevoegde waarde. Voor hen is duidelijk dat ValueCare voorop loopt op zowel risicobeheersing als stuurinformatie. Onze simulatie van het Zorgprestatiemodel bijvoorbeeld levert o.a. inzicht in de financiële impact op basis van huidige registraties. Op deze manier krijgen GGZ-instellingen zoals ARQ een realistisch beeld en creëren we een basis om te sturen op omzet en bedrijfsvoering.

Wij kijken uit naar de samenwerking!

Stuur ons een bericht

Neem contact op

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 63 515
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin