• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Factureren in het ZPM: Zo beperk je nu al de risico’s voor de eerste facturatierun

  ggz zpm

  De eerste facturatierun in het zorgprestatiemodel (ZPM) komt steeds dichterbij. Maar GGZ-instellingen zitten nog met grote onzekerheden. De grote EPD’s hebben hun facturatiemodules nog niet af om te kunnen factureren. En is het nog niet duidelijk hoe die facturatiemodule eruit gaat zien. Bovendien is factureren op consulten en verblijfsdagen in plaats van DBC’s een hele nieuwe werkwijze, waarbij de eerste keer veel mis kan gaan.

  Om straks compleet en correct te factureren is risicobeheersing nu extra belangrijk. Er wordt immers al wel volop geregistreerd. Hoe langer de facturatie op zich laat wachten, hoe meer consulten mogelijk niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er bij de eerste facturatierun enorm veel correctiewerk naar boven komt.

  Daarnaast zijn in de veldafspraken van het ZPM termijnen afgesproken waarbij moet zijn voldaan aan de spelregels. Dit geldt bijvoorbeeld voor de betrokkenheid van de regiebehandelaar. Na 42 dagen na het uitvoeren van het eerste consult moet er minimaal 1 consult uitgevoerd door de regiebehandelaar. Deze termijn mag enkel overschreden worden zolang er maximaal 4 consulten voorafgaan aan het consult met de regiebehandelaar. Na deze termijn zijn de declaraties van consulten onrechtmatig tot het consult dat met de regiebehandelaar plaatsvindt. De instelling loopt het risico dat de geleverde zorg straks niet gefactureerd kan worden.

  Om nu al in te grijpen op dat soort risico’s, kun je de beheersmaatregelen en facturatieblokkade van ValueCare gebruiken. Ook als de facturatiemodule in je EPD nog niet klaar is.

  GGZ-instellingen die de facturatieblokkade inzetten, kunnen nu al precies zien welke consulten en verblijfsdagen niet aan de norm voldoen en meteen beginnen om fouten recht te zetten. Je kunt dus nu al zien welk financiële risico je straks loopt bij de eerste facturatie.

  Bij sommige instellingen worden nu al 50.000 consulten en verblijfsdagen geblokkeerd. In de blokkadelijst kun je filteren op beheersmaatregel en op waarde. Daardoor kun je zien bij welke maatregelen de meeste fouten te vinden zijn en op welke maatregelen de financiële impact het grootst is. Die kan flink oplopen.

  Door nu al naar die blokkadelijsten te kijken en op zoek te gaan naar de grootste financiële risico’s, kan je ruim voor de eerste facturatierun al actie ondernemen om die risico’s te beperken.

  Wil je ook nu al aan de slag met de facturatieblokkade van ValueCare? Neem contact op met Ezra.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.