• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Zo mis je als ziekenhuis nooit meer vergoedingen voor dure medicijnen

  ziekenhuizen

  Dure medicijnen correct registreren is niet eenvoudig. Doordat deze vaak in meerdere systemen geregistreerd worden, is een foutje snel gemaakt. Zo missen ziekenhuizen veel inkomsten, die ook nog eens los staan van het declaratieplafond.

  Dat geldt zowel voor de uitgifte van losse dure medicijnen als voor verstrekking en begeleiding binnen een DBC. Als de registratie niet klopt of niet volledig is, lopen de niet gedeclareerde inkomsten flink op. Het gaat al gauw om zo’n 8.000 tot 10.000 euro per maand aan gemiste inkomsten.

  Hoe voorkom je als ziekenhuis dat je deze inkomsten mist?

  Door de registratie van dure geneesmiddelen dagelijks én automatisch te controleren. Om onderregistratie te voorkomen en te zorgen dat ziekenhuizen de juiste vergoedingen ontvangen heeft ValueCare op verzoek vanuit ons netwerk aan ziekenhuizen een aantal controles ontwikkeld.

  Voorbeeld uitgifte door de apotheek

  De apotheek doet een uitgifte van een duur medicijn aan de polikliniek Oogheelkunde. Door het niet kunnen afstemmen van het systemen binnen het ziekenhuis of door een tikfout gaat er geen of een factuur met een te laag aantal dure medicijnen uit. Om dit te voorkomen heeft ValueCare een controle ontwikkeld om de gegevens rondom de uitgifte van het medicijn te vergelijken met de factuur die uitgaat. Komen deze niet overeen, dan meldt het dashboard van ValueCare dit en kan het ziekenhuis actie ondernemen.

  Voorbeeld dure medicatie binnen de DBC

  Een verpleegkundige op de afdeling Oncologie geeft een duur medicijn uit aan een patiënt. Het registreren van een verstrekkingscode kan de DBC ‘duurder’ maken, ziekenhuizen krijgen dan een hogere vergoeding. Niet correct registreren betekent mislopen van inkomsten.

  Ook hier heeft ValueCare op verzoek vanuit ons netwerk een controle ontwikkeld door de dure medicatie te vergelijken met de gemiste verstrekkings- of begeleidingscodes binnen de DBC. Het dashboard van ValueCare meldt een actie voordat de factuur wordt verstuurd. Hierdoor kan je de registratie aanpassen en alsnog de juiste, duurdere DBC declareren bij de verzekeraar.

  Wil je ook voorkomen dat je vergoedingen voor dure medicijnen mist? Neemt dan contact op met Bob.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.