• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • ZPM: De 3 randvoorwaarden waarmee je alles onder controle krijgt

  ggz zpm

  Op 26 april 1986 gingen alle alarmbellen rinkelen in de controlekamer in Tsjernobyl. Helaas kwamen de technici niet tot succesvolle interventies om het tij te doen keren, voor zover dat überhaupt nog mogelijk was. Op een heel ander wijze dan nu werden de inwoners van het huidige Oekraïne getroffen door grote tegenspoed.

  Ook de stuurmiddelen in de Nederlandse GGZ geven momenteel urgente signalen af. Er is geen kernreactor mee gemoeid, maar niet ingrijpen heeft directe gevolgen voor de levensvatbaarheid van GGZ-instellingen. Om tijdig bij te kunnen sturen, zijn er drie kritische randvoorwaarden.

  Randvoorwaarde 1: Stuur met volledige en valide gegevens

  De introductie van een nieuwe bekostiging schudt flink aan de boom, kunnen we inmiddels concluderen. Ook in een digitaal tijdperk waarin administratieve processen met een hoog tempo kunnen worden geherstructureerd, is het effect duidelijk merkbaar. Dit geldt voor de bronregistratie én voor iedere verwerkingsslag die hierop volgt.

  Binnen ValueCare zijn dit grofweg de volgende stappen:

  Iedere dag verbeteren wij ons datamodel om de hieruit afgeleide diensten te verstevigen. Daarbij signaleren we onvolledigheden in de bronregistratie die verkeerde verwachtingen over de financiële stand van zaken kunnen scheppen. Denk hierbij aan groepsconsulten zonder declaratiecodes, of toeslagen gerekend voor crisisconsulten die niet gecompenseerd worden door de zorgverzekeraar.

  Deze feedbackloop is essentieel voor goede informatievoorziening in alle hiervan afgeleide producten. Daarom stellen we vanaf de eerste release in mei stap voor stap nieuwe ZPMvolledigheidscontroles beschikbaar aan onze klanten. Daarmee kunnen GGZ-instellingen gerichte herstelacties uitvoeren op de bronregistratie, die meteen worden toegewezen in de lijn.

  Randvoorwaarde 2: Stuur met doeltreffende stuurinformatie

  Het grootste deel van de omzet in de GGZ wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Dit onderschrijft het belang van het maken van goede inkoopafspraken. Naast prijsafspraken spelen ook parameters zoals het aantal unieke cliënten of het marktaandeel van de verzekeraar een rol in het bepalen van de grenzen voor financiële compensatie voor geleverde zorg.

  ValueCare heeft de ZPM Afsprakenmonitor ontwikkeld, voor het monitoren van zowel de realisatie als de prognose van relevante parameters en inkoopafspraken. Iedere dag worden deze parameters berekend en gelogd om trends te ontdekken, financiële risico’s te berekenen en de Uniforme Productiemonitor geautomatiseerd aan te leveren in het ValueCare portaal.

  Randvoorwaarde 3: Onderbouw met gedegen analyses

  Zorgvisie publiceert dat GGZ-aanbieders miljoenen verlies draaien als gevolg van het zorgprestatiemodel. Drie factoren worden in relatie gebracht met de omzetderving: hoog verzuim, hoog aantal no-shows en matige tarieven. De causaliteit en significantie hiervan zal ongetwijfeld door statistici onder de loep worden genomen de komende tijd. De financiële literatuur biedt handvatten voor data-analyse om de genoemde effecten in financiële kengetallen uit te drukken middels Variance analysis.

  Variance analysis in het kort: corrigeer de prijs (P) en kwantiteit (Q) van geleverde diensten voor waarden uit een referentieperiode. In dit geval de prijs (P) met 100% NZA tarief of afslagpercentage uit een voorgaand jaar; en de kwantiteit (Q) met het aantal declarabele uren bij een percentage “no shows” uit Q1 van een voorgaand jaar, en/of een percentage ziekteverzuim uit Q1 van een voorgaand jaar. 

  ValueCare gaat variance analysis gestandaardiseerd uitvoeren en in de loop van mei aanbieden aan haar klanten. Deze analyse kan een grote bijdrage leveren aan de gesprekken met zorgverzekeraars en de NZa om een eerlijke transitie naar het Zorgprestatiemodel te maken.

  Nu aan de slag

  De komende maanden breidt Valuecare de dienstverlening op zo’n manier uit, dat onze klanten aan alle randvoorwaarden kunnen voldoen.

  Randvoorwaarde

  Uitbreiding dienstverlening

  Stuur met volledige en valide gegevens

  ZPM Volledigheidscontroles

  Stuur met doeltreffende stuurinformatie

  ZPM Afsprakenmonitor

  Onderbouw met gedegen analyses

  Variance analysis


  Waar te beginnen? Ons advies luidt om financiële zekerheid te creëren met goede afspraken met zorgverzekeraar en overheid (3). Dit kan enkel met goede analyses (2), gebaseerd op valide gegevens (1). Laat de cijfers voor zich spreken in de vergaderruimte.

  Op zoek naar meer informatie over deze nieuwe producten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.