• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Publicatie Rapport: Analyse impact indirecte normtijd in het ZorgPrestatieModel

  ggz zpm

  Bij al onze GGZ-klanten zien we een enorm omzetverlies bij de overgang naar de nieuwe bekostiging (ZPM). Dit varieert van 5% tot soms wel 18% van de totale ZPM omzet. Daarom heeft ValueCare de afgelopen weken een analyse uitgevoerd naar de oorzaken en het effect van dat omzetverlies. Uit die analyse blijkt dat een belangrijke oorzaak van het omzetverlies in het bekostigingsmodel ligt, met name bij de indirecte normtijd in het ZorgPrestatieModel.

  Na een gesprek hierover heeft de Nederlandse ggz ons gevraagd om de uitkomsten van onze analyse in een officieel rapport vast te leggen.

  Ons rapport over de impact van de indirecte normtijd in het ZPM is afgelopen week opgeleverd aan de Nederlandse ggz en is inmiddels ook door hen gedeeld met haar leden, de NZa en ZN.

  Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport “Analyse impact indirecte normtijd in het ZorgPrestatieModel”:

  1. In de nieuwe bekostiging is uitgegaan van de aanname dat de verhouding directe/indirecte tijd 2017 representatief zou zijn voor 2022.

  2. Uit data van instellingen die meer dan 70% van de ggz omzet vertegenwoordigen blijkt:

  • Dat de geregistreerde indirecte tijd toeneemt in de periode 2017-2021.
  • Dat dit leidt tot omzetverlies van 6,4%, omdat de indirecte normtijd is geijkt op de geregistreerde indirecte tijd in 2017.
  • Dat de grootste toename te zien is op MDO die ruim een derde van de totale indirecte tijd omvat in 2021. De groei in indirecte tijd ontstaat vooral door zorgafstemming en coördinatie.

  3. Op basis van deze bevindingen adviseren we om de 100% NZa-tarieven geldend vanaf 2022 te herijken, waarbij kalenderjaar 2021 als uitgangspunt wordt genomen.

  De Nederlandse ggz heeft ons advies overgenomen. Partijen zitten om de tafel om de bevindingen te bespreken en te overleggen welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

  Het volledige rapport is nu beschikbaar. Vul het formulier hieronder in om het op te vragen.

  GGZ-instellingen die klant zijn bij ValueCare kunnen voor hun eigen organisatie in de ZPM-module precies zien wat bij hen het financiële effect is van de gehanteerde indirecte normtijd. Je kunt daarbij ook zien hoe je het doet in vergelijking met de benchmark. Naast indirecte tijd kun je ook het (financieel) effect van andere oorzaken zoals afslag NZA-tarief, ziekteverzuim, no show en productmix zien.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.