• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • De speerpunten voor de module stuurinformatie financieel in 2023

  Op 9 februari vond het eerste netwerkoverleg over de module Stuurinformatie Financieel van 2023 plaats. Het was een productief overleg waarin we ons netwerk op de hoogte hebben gesteld van de aankomende ontwikkelingen en speerpunten. Het was ontzettend leuk om alle betrokkenen weer te spreken en ieders feedback te horen. 

  In het netwerkoverleg zijn de volgende speerpunten benoemt voor de komende periode:

  Beter sturen met de liquiditeitsprognose
  De liquiditeitsprognose is een belangrijk stuurmiddel en is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de nabije toekomst. Het is een voorspelling van je cashflow die per maand inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte. De liquiditeit uit het verleden is reeds beschikbaar en de prognose zal incrementeel daaraan worden toegevoegd.

  Nieuwe inzichten in gebruik nemen
  Afgelopen jaar zijn er op verzoek van verschillende instellingen binnen het netwerk veel nieuwe datasets en dashboards ontwikkelt. In de komende periode wordt per instelling geïnventariseerd welke inzichten nog beschikbaar kunnen worden gemaakt vanuit de default, rekening houdend met de behoefte van de instelling. Hierbij kan worden gedacht aan inzichten op o.a. spend, balans en liquiditeit. Wanneer je tot het ValueCare netwerk behoort en wensen hebt hieromtrent kun je contact opnemen met de betrokken consultant.

  Financiële kengetallen
  Tenslotte wordt gewerkt aan het toevoegen van financiële kengetallen die belangrijk zijn voor de instellingen binnen het netwerk.

  Heb jij een speciaal verzoek voor nieuwe ontwikkelingen, suggesties voor verbeteringen van bestaande inzichten of een andere opmerking? Neem dan contact met ons op:

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.