• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • De speerpunten voor de module stuurinformatie personeel in 2023

  Op 2 februari vond het eerste netwerkoverleg over de module Stuurinformatie Personeel van 2023 plaats. Het was een productief overleg waarin we ons netwerk op de hoogte hebben gesteld van de aankomende ontwikkelingen en speerpunten. Het was ontzettend leuk om alle betrokkenen weer te spreken en ieders feedback te horen. 

  In het netwerkoverleg zijn de volgende speerpunten benoemt voor de komende periode:

  • Afgelopen jaar zijn er op verzoek van verschillende instellingen binnen het netwerk veel nieuwe datasets en dashboards ontwikkelt. In de komende periode wordt per instelling geïnventariseerd welke inzichten nog beschikbaar kunnen worden gemaakt vanuit de default, rekening houdend met de behoefte van de instelling.
   Hierbij kan worden gedacht aan inzichten op o.a. plus/min uren, bezetting op basis van financiën en verlofsaldo. Wanneer je tot het ValueCare netwerk behoort en wensen hebt hieromtrent kun je contact opnemen met de betrokken consultant.
  • Daarnaast is vanuit het netwerk aangegeven dat het belangrijk is dat de instelling zelf parameters kan beheren die momenteel in beheer van ValueCare zijn, zoals normen op verzuim of productiviteit-/declarabiliteitpercentages.

  Heb jij een speciaal verzoek voor nieuwe ontwikkelingen, suggesties voor verbeteringen van bestaande inzichten of een andere opmerking? Neem dan contact met ons op:

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.