• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Digitale transformatie in de zorg: 5 stappen om de lastendruk te verlagen en miljoenen te besparen

  automatisering

  De zorg staat voor een immense opgave. De kosten stijgen als nooit tevoren. Er is een tekort aan personeel en de vraag naar zorg is onverminderd hoog. Tegelijkertijd vraagt nieuw beleid dat zorginstellingen beter sturen én zich verantwoorden over kwaliteit, duurzaamheid en passende zorg.

  Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden moet de sector veel effectiever worden. Volgens een prognose van het RIVM betaalt een huishouden van 2 personen in 2060 (bij ongewijzigd beleid) 32.000 euro per jaar aan zorgkosten. Dit is collectief niet te bekostigen. Daar komt nog bij dat VWS een arbeidstekort in de zorg verwacht van 10% in 2031.

  Wat moet er gebeuren?

  Met de afspraken in het Integraal Zorgakkoord probeert het ministerie van VWZ de Nederlandse gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Behandelkeuzes moeten anders worden gemaakt, zodat de vraag (productie) daalt. Daarnaast moeten mensen en middelen beter worden ingezet om het aanbod op peil te houden, door zowel front als back office processen te optimaliseren en automatiseren.

  De cruciale punten uit het Integraal Zorgakkoord kunnen worden opgelost door een Digitale Transformatie in de zorg. Voor deze transformatie is het nodig dat zorginstellingen beschikbare data op het juiste moment en op de juiste wijze gebruiken, automatiseren waar mogelijk en dagelijks (werk)afspraken controleren.

  Wat is een digitale transformatie?

  Andere branches hebben de grote digitaliseringsslag al gemaakt. Banken en telecombedrijven hebben sinds 2000 een enorme Digitale Transformatie doorgemaakt: als klant kom je vrijwel nooit meer in een bank- of telecomkantoor. De hele front-end van deze organisaties is gedigitaliseerd. Gelijktijdig hebben banken en telecomorganisaties de back-end geautomatiseerd. Samen wordt dit ook wel de Digitale Transformatie genoemd. Deze Digitale Transformatie heeft bij Nederlandse banken tot 50% reductie van het aantal medewerkers geleid. Uiteraard zijn deze branches niet geheel vergelijkbaar met de zorg, maar we kunnen veel leren van deze verbeterslagen.

  Wat betekent dat voor de zorg?

  Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorginstellingen dus veel effectiever worden. Die digitale transformatie heeft bij de eerder genoemde branches op 4 gebieden plaatsgevonden: de digitale patiëntreis, compliance, betrouwbare automatische processen en data gedreven ontwikkeling.

  1. De digitale patiënt reis

  Het logistieke patiëntproces kan volledig digitaal verlopen: hoe komt de patiënt in contact met de zorginstelling, wat is de zorgvraag, is het nodig dat de patiënt naar het ziekenhuis komt of kunnen (voor)onderzoeken thuis of in de eerste lijn gedaan worden, enzovoort.

  Goede applicaties voor de digitale patiënt reis zorgt dat verbeteringen in beeld komen en je hierop kan sturen met inzichten en controles.

  2. Betrouwbare automatische backoffice processen

  Onderzoek van McKinsey laat zien dat een groot deel van het back office proces in de zorg geautomatiseerd kan worden. Hiermee is een kostenbesparing van tenminste 25% te realiseren.

  Voorbeelden zijn applicaties waarmee specialisten en andere zorgmedewerkers alleen essentiële input leveren voor juiste registratie (zoals diagnose stelling) en alle overige werkzaamheden geautomatiseerd worden (zoals verwerking van de registratie in het EPD).

  3. Data gedreven ontwikkeling

  Data gedreven ontwikkelingen zijn cruciaal voor een succesvolle digitale transformatie. Alle nodige systemen worden ontsloten (EPD, andere bronsystemen, BI-systemen, AI) en door dagelijkse sturing op data worden inzichten verkregen en resultaten gemeten.

  Met de beschikbare zorgdata kunnen betere keuzes ten aanzien van de behandeling worden gemaakt, hierdoor komt de juiste zorg op de juiste plek en wordt de zorg efficiënter, kunnen we automatiseren waar mogelijk en worden daarmee grote kosten besparingen gerealiseerd.

  4. Geautomatiseerde compliance

  Van alle stappen in het zorgproces is het cruciaal dat deze compliant zijn en voldoen aan de privacy wetgeving. Hiervoor zijn dagelijkse controles nodig. Ook dient alle zorg juist, tijdig en volledig geregistreerd te worden. Zorginstellingen verantwoorden zich hierover via Horizontaal Toezicht.

  Door controles en correcties te automatiseren kan vooraf garantie worden bereikt, waardoor facturen direct betaald worden en retourinformatie vervalt.

  5. Een portaal voor centrale aansturing

  Een centraal portaal zorgt voor aansturing van alle processen, transparantie, meting van resultaten, bewaken van afspraken en zorgt dat alle processen compliant zijn. Een centraal portaal levert dagelijkse analyses en benchmark inzichten en zorgt voor automatiseringen en controles met gerichte acties.

  Het resultaat: 2% lastenverlichting per jaar

  In andere branches heeft de digitale transformatie geleid tot 50% personeelsreductie in 20 jaar tijd. Dit betekent 3,5% reductie per jaar. Natuurlijk wordt zorg nooit voor 100% digitaal geleverd, maar veel soorten zorg kunnen wel deels digitaal geleverd worden. Een realistisch doel binnen de ziekenhuiszorg is een lastenverlichting van 2% per jaar. Dit betekent een kostenvermindering van miljoenen per jaar.

  Hoe kan ValueCare hierbij helpen?

  ValueCare ondersteunt zorginstellingen bij hun digitale transformatie door processen te verbeteren, te monitoren en te automatiseren. We hebben benchmark cijfers beschikbaar van meer dan 100 zorginstellingen voor procesanalyse en het ValueCare portaal vormt de basis voor centrale sturing.

  We dringen de administratieve lasten terug, zorgen dat alle geleverde zorg betaald wordt en helpen zorginstellingen om scherp te sturen op optimale inzet van beschikbare middelen. Dat geeft je meer tijd om te doen waar je als zorginstelling goed in bent: zorg verlenen.

  Meer weten?

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.