• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • ISAE 3000 type II assurance over de gehele dienstverlening behaald

  Met trots kunnen wij melden dat ValueCare opnieuw de ISAE 3000 TYPE II assurance heeft behaald voor haar gehele dienstverlening. Wij zijn erg blij met de goedkeurendeverklaring van de accountant. Deze verklaring geeft aan dat onze beheersmaatregelen over heel 2022 goed hebben gewerkt en klanten of samenwerkingspartners binnen ons netwerk hierop kunnen steunen.

  De aanhoudende COVID-19 crisis heeft de zorg de afgelopen drie jaar zwaar onder druk gezet: een hoge toename van COVID-19 patiënten, lastige en zware werkomstandigheden, het gedeeltelijk vervallen en grootschalig uitstellen van reguliere zorg, en een hoog verzuim zorgden voor een uitdagend jaar voor alle bij de zorg betrokken organisaties. Van ziekenhuizen en verpleeghuizen, tot geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en huisartsenzorg, de zorg liep steeds verder vast als gevolg van de hoge druk op het zorgpersoneel.

  Om goede zorg te kunnen (blijven) leveren, financieel gezond te blijven, gestelde doelen te behalen en als organisatie goed bestuurbaar te blijven, hebben instellingen meer dan ooit betrouwbare informatie nodig om tijdig bij te sturen en risico’s te beheersen.

  Ter ondersteuning van het Horizontaal Toezicht binnen de Medisch Specialistische Zorg en de Geestelijke Gezondheid Zorg zijn dit jaar meer dan 630 beheersmaatregelen meegenomen in de assurance. Hiermee hebben klanten extra zekerheid over de werking van de beheersmaatregelen op de belangrijkste rechtmatigheids- én volledigheidsrisico’s. 

  Dit jaar is wederom een aantal beheersmaatregelen voor de Gehandicapten- en Ouderenzorg meegenomen in de assurance. Deze beheersmaatregelen worden ingezet bij de financiële verantwoording in de jaarrekening. Daarnaast is dit jaar met de nodige uitdagingen de risicobeheersing incl HT op het nieuwe bekostigingssysteem (ZPM) opgezet en maakt deze samen met de dienstverlening van de ZPM Omzetprognose onderdeel van de assurance.

  In 2023 zetten we weer onvermoeibaar in om zorginstellingen in ons netwerk zo goed mogelijk van dienst te zijn en waarde toe te voegen aan de zorgketen. Wij streven naar een betrouwbare en innovatieve dienstverlening waar onze klanten dagelijks op kunnen bouwen. Daarnaast vinden er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats. In het bijzonder ontwikkelen we samen met zorginstellingen een oplossing voor het personeelstekort door automatisering van bepaalde processen, bijvoorbeeld het oplossen van acties, d.m.v. onze Lastenverlichting propositie. 

  Daarnaast zetten we in op Passende Zorg, verdere uitbreiding van de (ZPM) Omzetprognose, ontwikkeling van gecertificeerde productiecontroles voor het Jaarrekeningtraject voor VVT en GGZ en Vernieuwend Verantwoorden voor de WLZ. De ontwikkeling op deze gebieden is in volle gang en waar nodig zullen deze worden opgenomen in de assurance over 2023 zodat we ook over deze processen en beheersmaatregelen zekerheid kunnen geven.

  Alle onderdelen zijn positief beoordeeld in de ISAE-certificering. Wij zijn zeer tevreden dat wij iedereen in ons netwerk met een goedkeurende verklaring wederom zekerheid kunnen geven.

  De assurance 2022 is uitgevoerd in samenwerking met KPMG. We willen KPMG bedanken voor de prettige samenwerking en de zorgvuldigheid waarmee de audit is uitgevoerd.

  Meer weten?

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.