• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Passende zorg: wat kun je als ziekenhuis nu al doen?

  ziekenhuizen

  Om patiënten nu én in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, is passende zorg een belangrijk thema. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt daarom veel aandacht aan Passende Zorg besteedt. Ook in ons netwerk horen we dit thema steeds vaker terugkomen, maar hoe kun je concreet aan de slag gaan met Passende Zorg?

  Met onderstaande stappen kan je meteen aan de slag, op een manier die werkt voor jouw organisatie:

  1. Bepaal met stuurinformatie waar de grootste risico’s liggen

  Het is belangrijk om te starten met het in kaart brengen waar de risico’s op niet-passende zorg het grootst zijn. Dit doe je door met stuurinformatie antwoord te geven op vragen zoals:

  • Welke behandelingen worden vaak uitgevoerd binnen jouw ziekenhuis?
  • Welke diagnoses komen vaak voor binnen jouw patiëntenpopulatie?

  Met deze informatie kun je een risicobepaling doen op de richtlijnen van Passende Zorg, zoals de ZE&GG richtlijnen. Wordt de zorg uit deze richtlijnen weinig uitgevoerd binnen jouw ziekenhuis? Dan heeft het geen prioriteit om hiermee te starten.

  2. Bepaal met een benchmark je verbeterpotentieel

  Als je inzichtelijk hebt waar de risico’s van jouw organisatie het grootst zijn kun je aan de slag met benchmarkinformatie op passende zorg. Een groot deel van de richtlijnen zijn niet zwart-wit, ze gaan bijvoorbeeld over terughoudendheid bij het aanvragen of uitvoeren van bepaalde zorg, zoals CT-scans of laboratoriumonderzoek. Bij dergelijke richtlijnen helpt het om te zien of jouw ziekenhuis meer van deze zorg levert dan andere ziekenhuizen. In verdiepende dashboards kun je meer detailinformatie vinden die je helpt met het in kaart brengen van oorzaken en daarmee helpt om je verbeterpotentieel te specificeren.

  Uiteraard is het belangrijk dat de benchmarkpopulatie goed aansluit bij jouw type ziekenhuis. ValueCare heeft een landelijk uitgebreide benchmark (50+ ziekenhuizen) met daarin alle categorieën ziekenhuizen, zodat je wordt vergeleken met het type ziekenhuis dat bij jou past.

  3. Ga in gesprek

  Met het inzicht in je risicogerichte verbeterpotentieel kun je starten met gesprekken binnen het ziekenhuis. Het hoofddoel is om van elkaar te leren. Iedereen doet zijn/haar best om zo goed mogelijke zorg te leveren gebaseerd op de ervaringen en kennis die ze hebben. Het doel is daarom om ervaringen en kennis te delen en aan de hand daarvan te kijken naar aanpassingen die kunnen bijdragen aan meer passende zorg. Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen in een gesprek zijn:

  • Zijn de richtlijnen en de onderbouwing hiervan bekend?
  • Welke verschillende werkwijzen zijn er?
  • Op basis waarvan heeft iemand voor een bepaalde werkwijze gekozen?
  • Welke oorzaken voor afwijkingen van de benchmark kunnen we bedenken?
  • Kunnen we deze oorzaken onderbouwen met data?
  • Wat kunnen we van elkaar en/of van andere organisaties leren?

  4. Gebruik actielijsten als extra vangnet

  Het verbeteren van werkprocessen en extra bewustzijn rondom de richtlijnen zijn de belangrijkste middelen om passende zorg te vergroten. Toch kan het zijn dat je bij bepaalde werkprocessen (tijdelijk) wat extra ondersteuning nodig hebt. Daarom hebben wij in samenwerking met specialisten controles ontwikkeld die niet-passende zorg vóórkomen.

  Een voorbeeld hiervan is een actielijst die controleert op de richtlijn waarin staat dat er geen MRI uitgevoerd moet worden in de 18 weken na een hernia- of lumbale stenose-operatie. ValueCare toont vervolgens in een actielijst alle afspraken waarbij een MRI binnen 18 weken na een hernia-operatie is gepland. Je ontvangt dan een melding van deze afspraak, zodat je kan beoordelen of de geplande zorg passend is. Is de zorg niet passend? Dan kun je de afspraak verplaatsen (na 18 weken) of annuleren. Is de zorg passend? Dan negeer je de actie en verdwijnt deze actie uit je scherm.

  5. Monitor en kwantificeer je resultaten

  Als je aan de slag gaat met de implementatie van Passende Zorg is het belangrijk om een nulmeting te doen. Aan de hand van die nulmeting kun je monitoren welke resultaten je boekt. En dat is belangrijk, want je wil graag resultaten terugkoppelen en de successen delen. In het begin kost je inzetten voor Passende Zorg immers meer tijd, daarom is het belangrijk dat iedereen ervaart dat deze tijdsinvestering tot (concrete) resultaten leidt. Hoe beter je deze resultaten kunt kwantificeren, hoe stimulerender dit werkt. Met de stuurinformatie van ValueCare kun je resultaten laagdrempelig delen.

  Wil je weten hoe ValueCare jou kan helpen bij deze stappen?

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.