• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • Verdelen op begroting & Passende Zorg: vanaf nu

  msb

  Sinds ValueCare het Stuurmodel Medisch Specialisten introduceerde, krijgen we steeds deze vraag van specialisten en MSB-bestuurders: “Kun je ook verdelen op basis van deze cijfers?”

  Vanaf nu is het antwoord: “Ja, dat kan.”

  Met het Stuurmodel Medisch Specialisten kun je als specialist en MSB sturen op efficiency, op begroting, op behandeluitkomsten en op Passende Zorg. Je kunt sturen op onze benchmark en op de doelen die je zelf gesteld hebt. Zo kan je dagelijks je productie in de gaten houden en sturen op de kwaliteit van zorg.

  Dagelijks inzicht in de cijfers

  Iedere dag inzicht in de cijfers kan al behoorlijk helpen om de doelen op Passende Zorg te bereiken. Maar als je ondertussen de financiële afrekening nog voor 100% doet op basis van productie en benchmarks, trek je je specialisten wel in meerdere richtingen tegelijk.

  Steeds meer MSB-besturen zijn dan ook op zoek naar nieuwe manieren om te verdelen. Theo de Rooy van HMC is er daar één van: “Wij willen meer sturen op kwaliteitsparameters en minder op kale productie. De financiële prikkel moet zijn kwalitatief hoogwaardige zorg en niet alleen volume draaien. Het is lastig om er een goede weg in te vinden, maar als je mensen prikkels geeft om onnodige zorg te voorkomen helpt dat wel.”

  Met het verdeelmodel kies je de belangrijkste prikkels die je specialisten meegeeft. Kies je voor verdelen op basis van alleen een benchmarkf, dan creëer je in feite een situatie waarin de norm voor je productie ieder jaar hoger wordt. De productieprikkel wordt dus alleen maar sterker. En nu specialistische zorg steeds meer wordt gecentraliseerd, worden vakgroepen in verschillende ziekenhuizen daarnaast steeds minder goed te vergelijken door de veranderde productiemix.

  Verdelen op basis van begroting en Passende Zorg

  Als je wilt sturen op Passende Zorg, kun je met enkel een benchmark dus niet uit de voeten. Passende Zorg is soms immers minder zorg. Met een verdeelmodel dat alleen gebaseerd is op productie, zou je bij de keuze voor Passende Zorg dus vaak minder verdienen. Terwijl je als arts juist beloond zou moeten worden voor het maken van de juiste keuzen en voor je bijdrage aan de toekomst van het ziekenhuis en de zorg in het algemeen.

  Daar zetten we met het ValueCare Verdeelmodel op in. Met het nieuwe verdeelmodel reken je af op de omzet ten opzichte van de productiebegroting én de bijdrage aan de doelen voor Passende Zorg. Specialisten worden dus niet alleen betaald voor hoeveel werk ze doen, maar ook voor het nakomen van gemaakte afspraken en hun bijdragen aan een (financieel) gezond ziekenhuis.

  Theo: “Veel MSB’s lopen er nu tegenaan dat ziekenhuizen begrotingen en aantallen willen vaststellen, maar dat specialisten daar zelf nauwelijks op kunnen sturen. Met het Stuurmodel Medisch Specialisten zien ze dagelijks hun cijfers en kunnen ze betere afspraken maken. Daardoor wordt het ook leuker om te begroten en niet alleen de cijfers van vorig jaar over te nemen.“

  Tijd om ook het stuur in handen te nemen dus. Als MSB moet je aantoonbaar bezig met Passende Zorg, en dus op zoek naar nieuwe manieren om te verdelen. Als je komend jaar achterover gaat zitten en niks doet, dan wordt je over een paar jaar een nieuwe manier van werken opgedrongen.

  Meer weten over het Stuurmodel Medisch Specialisten en het nieuwe Verdeelmodel?

  Vraag hieronder een demo aan.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.