Contact »
Viecuri asz overstap

VieCuri Medisch Centrum & Albert Schweitzer Ziekenhuis stappen over naar ValueCare

Geschreven door Bob Warnars op 13 april 2023

Zowel VieCuri Medisch Centrum als het Albert Schweitzer ziekenhuis stappen voor hun risicobeheersing over naar ValueCare.

Beide ziekenhuizen gaan met ValueCare dagelijks controleren op volledigheid en rechtmatigheid. Daarbij zijn de borging van Horizontaal Toezicht en de externe verantwoordingen essentieel en de gegarandeerde positieve business case op de dienstverlening.

VieCuri en Albert Schweitzer maken sinds deze week onderdeel uit van het ValueCare netwerk, waarbinnen ziekenhuizen gezamenlijk controles, steekproeven en dashboards ontwikkelen en uitwisselen.

We verwelkomen VieCuri en Albert Schweitzer graag in ons netwerk en kijken uit naar de samenwerking.

Stuur ons een bericht