• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • 3 cruciale elementen om administratief werk te automatiseren en de administratieve lasten flink te verlagen

  automatisering

  Op dit moment hebben we 23.000 inactieve artsen in Nederland. Niet omdat ze thuis zitten of een ander vak hebben gekozen, maar omdat artsen gemiddeld 30% van hun tijd aan administratie besteden.

  Met een toenemende zorgvraag, lastendruk en kwaliteitseisen, is het zaak dat we deze tijd vrijspelen voor de zorg. De lastendruk in de zorg is hoog en lijkt alleen maar toe te nemen. Naast controles op de relevante wet- en regelgeving, zorgen initiatieven om de zorgkwaliteit te verbeteren voor nog meer registratie. De hoeveelheid data en applicaties neemt explosief toe, maar de initiatieven om daar effectief mee te werken zijn vaak versnipperd.

  Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten zorginstellingen effectiever worden. Medewerkers moeten zo veel mogelijk tijd aan zorg kunnen besteden, in plaats van aan administratie. Dat kan, door administratieve processen te automatiseren.

  Zorginstellingen die handmatige en repeterende taken automatiseren houden meer tijd over voor zorg, verlagen hun kosten en verbeteren de kwaliteit het werkplezier van hun medewerkers.

  Er zijn drie elementen om zo’n automatiseringsslag in een zorginstelling succesvol door te voeren:

  Continue en structurele verbetering

  Continue en structurele verbetering is de kern om de digitale transformatie succesvol te doorlopen. Door administratieve processen stap voor stap op te pakken, te automatiseren en te borgen, schrap je steeds meer handmatig werk.

  Handwerk structureel automatiseren en daarmee voor de lange termijn de capaciteit voor zorgtaken vergroten, kan niet als eenmalig project. Er is een continu proces van verbetering nodig om succesvol te zijn.

  De beste aanpak is om processen met veel handwerk stuk voor stuk te analyseren en steeds het beste middel te kiezen voor automatisering. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

  • aanpassingen in het bronsysteem, waarmee onnodige kliks worden voorkomen.
  • AI gedreven analyses die automatiseringen ondersteunen.
  • middels API’s bestanden geautomatiseerd inlezen in bronsystemen. Een voorbeeld is het automatisch toevoegen van een OK-verrichting aan de DBC.
  • de inzet van robots. Dit zijn virtuele gebruikers die middels robotscripts handelingen geautomatiseerd uitvoeren.
  Kennisdeling tussen zorginstellingen

  Zorginstellingen kennen in de basis dezelfde processen. Om automatisering schaalbaar te houden en daarmee de kosten beheersbaar, is het nodig om voor standaard oplossingen te kiezen.

  Via normenkaderzorg.nl heeft ValueCare samen met haar klanten de standaard op het gebied van geautomatiseerde compliance en stuurinformatie ontwikkeld. De kosten zijn hierdoor significant gedaald en de kwaliteit is dankzij volledige ISAE II certificering hoog. Dezelfde aanpak is nodig voor de digitale transformatie. De afgelopen jaren zijn talloze versnipperde initiatieven opgezet, die in meer of mindere mate succesvol zijn.

  Door kennis te bundelen, best practices te standaardiseren en kopiëren hoeft het wiel maar één keer uitgevonden te worden en kan de hele sector versneld automatiseren.

  Een Control Center

  Het Control Center van ValueCare zorgt voor de aansturing en borging van alle automatisering en levert een totaal inzicht van het voortschrijdend resultaat. Daardoor kun je als zorginstelling scherp sturen op de business case en capaciteit direct effectief inzetten.

  Screenshot administratieve lasten
  Automatisering Zorgregistratie maakt het mogelijk om miljoenen te besparen.

  Door middel van robots, interfaces met het EPD en AI tools werkt ValueCare elke dag de fouten in de registratie automatisch bij. ValueCare haalt alle fouten uit de administratie en voert automatisch de correcties door. Hiermee is je data 100% op orde, ben je compliant en weet je zeker dat al je zorg wordt betaald.

  Daarnaast ondersteunen we de primaire registratie, door het automatiseren van handmatige administratieve handelingen. Bijvoorbeeld het overtypen van data van één systeem naar een ander systeem, of het ondersteunen van zorgverleners bij de registratie. Dit halveert de hoeveelheid administratief werk voor zorgverleners.

  ValueCare bewaakt het primaire proces met proces controles, die automatische acties genereren. Een voorbeeld: het verzetten van afspraken die overbodig zijn, omdat het gewenste vooronderzoek nog niet heeft plaats gevonden. Zo win je tijd en kun je dus meer patiënten helpen.

  Automatisering vanuit ValueCare levert een middelgroot ziekenhuis algauw een besparing van 10 miljoen kliks per jaar op.

  ValueCare garandeert dan ook een ROI van minimaal 300%. Daarnaast verhoogt het automatiseren het werkplezier van de medewerkers. En kunnen kostbare, schaarse uren van professionals weer ingezet worden om zorg te verlenen.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.