• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • 4 manieren om de administratieve lasten in Ziekenhuizen te verlagen met automatisering

  ziekenhuizen automatisering

  De lastendruk in ziekenhuizen is torenhoog en lijkt alleen maar toe te nemen. Met een stijgende zorgvraag, toenemende lastendruk en strengere kwaliteitseisen, moeten we meer tijd vrijspelen voor zorg. Maar hoe?

  Automatisering speelt een belangrijke rol om de administratieve lasten te verlagen. In dit artikel lees je voorbeelden die ziekenhuizen nu inzetten om de administratieve lasten flink te verlagen en de kosten te drukken.

  Zwevende verrichtingen

  Het nalopen en corrigeren van ongekoppelde verrichtingen is een tijdrovende klus voor de zorgadministratie. Verrichtingen die maar bij één DBC kunnen horen, kun je met een software robot automatisch aan het juiste DBC koppelen. Dat scheelt tijd en geld, en bespaart het team een saaie, repeterende klus. De robot doet het repeterende werk en de meer interessante gevallen blijven over voor de medewerkers.

  Gemiste trajecten

  Geautomatiseerd registreren van gemiste trajecten is bijvoorbeeld mogelijk bij dubbelzijdige operaties in de oogheelkunde. Als ’beide ingrepen (zoals het toedienen van een intravitreale injectie in beide ogen) in één DBC is geregistreerd, wordt hij onterecht maar één keer vergoed. De robot controleert automatisch of er bij een dubbelzijdige operatie twee DBC’s zijn geopend. Zo niet, dan lost hij dat direct op, door één van de verrichtingen in een nieuwe DBC over te zetten en die meteen te sluiten. Er komt geen medewerker aan te pas, maar het levert per ontdekte fout wel 200 tot 1000 euro op.

  Herstelacties

  Er kunnen tijdelijk onjuiste inrichtingen in het EPD actief zijn, bijvoorbeeld na migratie na een nieuwe versie. Dat levert achteraf flink wat herstelwerk op. Door automatische inleeslijsten en verwijderrobots in te zetten, kan dat nu met één druk op de knop.

  Bij één van de ziekenhuizen in het ValueCare netwerk ontstond zo’n fout bij het inrichten van agenda’s. Afspraken op een agenda gaven recht op de registratie van een consult, echter was deze agenda niet goed ingesteld. Dus werden de consulten niet geregistreerd en daarmee ook niet gefactureerd. Met een automatische inleeslijst kon ValueCare in één keer alle ontbrekende consulten aanmaken. De zorgadministratie hoefde ze niet handmatig te controleren en stuk voor stuk aan te maken.

  Telemonitoring

  Sinds dit jaar kun je telemonitoring als add-on registeren en factureren. In het ZIS kun je instellen dat dat bijvoorbeeld elke 120 dagen gebeurt. Maar je moet wel voor alle patiënten één keer handmatig de eerste activiteit telemonitoring registreren. ValueCare heeft hiervoor een automatische inleeslijst gemaakt. Die eerste registratie brengt het proces op gang en regelt meteen de juiste registratie in het EPD en ZIS. Zo weet je zeker dat alle telemonitoring juist gefactureerd wordt, zonder handwerk.

  Controle dure geneesmiddelen

  Voor de vergoeding van dure geneesmiddelen moet de combinatie van de indicatie en het geneesmiddel juist worden geregistreerd. Vooral als een patiënt meerdere indicaties heeft, gaat dat nog regelmatig fout. Medewerkers van de zorgadministratie hebben er nu veel werk aan om uit te zoeken of de indicaties bij dure geneesmiddelen kloppen.

  Dat werk kan grotendeels door een robot uit worden gevoerd. De robot gaat na of er ook een indicatie is die wél bij het dure geneesmiddel past. In 50% van de gevallen is dat zo.

  Dit handmatig uitzoeken is een tijdrovende en foutgevoelige activiteit. Als de robot de helft daarvan automatisch opspoort en rechtzet, hoeven medewerkers alleen nog maar in de meer complexe cases te duiken. Dat scheelt behoorlijk wat tijd én het zorgt voor blije medewerkers.

  Zet het ValueCare netwerk in bij automatiseren

  Er zijn nog veel meer mogelijkheden om handwerk te automatiseren en zo tijd vrij te maken voor de zorg. Als werk repeterend is, dan is het automatiseerbaar.

  ValueCare helpt er graag bij en levert alle stappen in het automatiseringsproces (zorginhoudelijk kennis, input voor de automatiseringen waaronder tekstmining, bouwen op maat, beheer van alle automatiseringen en sturing en verantwoording).

  We hanteren een standaard datamodel, waardoor instellingen onderling automatiseringen kunnen uitwisselen. Zo hoef je als ziekenhuis niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Je drukt de kosten en je administratieve lasten nemen af.

  Wil je weten waar in jouw ziekenhuis het ‘laaghangende fruit’ voor digitalisering te vinden is?

  Plan dan nu een afspraak met een consultant van ValueCare.

  We nemen graag met je door wat de mogelijkheden zijn en delen de ervaringen uit ons netwerk.

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.