Contact »
Monitor administratieve lasten

Download nu: Monitor administratieve lastendruk

Geschreven door Martine Teeselink op 10 juli 2023

De Monitor Administratieve Lastendruk brengt in kaart hoe zorgprofessionals de administratieve druk in 2023 ervaren en waar zij de grootste kansen voorverbetering zien.

De administratieve druk in de zorg neemt steeds verder toe, terwijl zorginstellingen te maken hebben met een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Om genoeg zorg te kunnen blijven bieden, moeten schaarse uren dus zo goedmogelijk besteed worden.

Hoe ervaar jij als zorgprofessional de administratieve lasten in 2023? En welke verbeteringen hebben volgens jouw écht impact? Dat vroegen we aan 314 zorgprofessionals. 

In dit rapport vind je de 7 belangrijkste conclusies: