• Nieuws
 • Vacatures
 • Contact
 • AI inzetten in de GGZ: terugblik op de Datascience klantsessie

  ggz

  Inzet van nieuwe technieken (AI taalmodellen, RPA,..) gaat van grote betekenis worden om de zorg voor de toekomst toegankelijk te houden. We zien bij diverse instellingen dat er behoefte is om kennis te delen en samen te werken op het gebied van AI/automatisering. Daarom hebben we recent een GGZ datascience klantsessie georganiseerd, waarin verschillende voorbeelden van AI/RPA-toepassingen in de GGZ aan bod zijn gekomen.

  Mede dankzij de inbreng van de gastsprekers was dit een groot succes. Nogmaals dank daarom aan Nelleke van der Weerd van GGZ inGeest, Marijn Pietersma van Pro Persona en Saskia Huijsmans van GGZ WNB.

  Voorbeelden van AI in de GGZ die werden besproken zijn:

  • AI en Zorgintensiviteit – voorspellen van zorgintensieve cliënten
  • NoShows voorspellen met AI toepassingen en gerichte acties uitzetten voor het terugdringen van NoShows
  • AI-taalmodel gebruiken voor check op feitelijke levering en verminderen van handmatige steekproeven (duizenden per jaar)
  • Voorspellen van behandelduur d.m.v. vrije tekst

  Het zou erg mooi zijn als in de toekomst nog veel meer instellingen vertellen over hun AI/automatisering initiatieven. Mocht je een leuk onderwerp kunnen toelichten: we horen het graag! Wil je meer weten over de inzet van AI of RPA voor administratieve lastenverlichting in de GGZ en de succesvolle toepassingen die ValueCare samen met instellingen ontwikkelt? Neem dan hieronder contact met ons op:

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.